Skip to: Associatie motivatie en later beroepsmatig functioneren bij personen met eerste psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Associatie motivatie en later beroepsmatig functioneren bij personen met eerste psychose

Motivatie is een complex construct. Negatieve symptomen bij schizofrenie worden onderscheiden in expressieve en empirische domeinen. Expressieve symptomen bestaan uit affectieve afvlakking en alogie (afasie). Empirische symptomen worden gekenmerkt door anhedonie (= geen vreugde meer ervaren), verminderde sociale drift en amotivatie. Gebrek aan motivatie wordt sterk geassocieerd met een gebrek aan anticiperen van plezier (= gebrek aan ‘willen’). Uit de literatuur komt naar voren dat er een sterk verband is tussen motivatie en functioneren. In dit Amerikaanse onderzoek (n=404 personen met een eerste psychotische episode) werden de prospectieve en wederzijdse associaties onderzocht tussen motivatie enerzijds en sociaal- en beroepsmatig functioneren anderzijds. De analyses gebeurden met behulp van structural equation modeling met toepassing van cross-lagged panel analyses. De deelnemers kwamen uit het Recovery After an Initial Schizophrenia Episode—Early Treatment Program (RAISE-ETP). De volgende meetinstrumenten werden op baseline, na 6 en 12 maanden afgenomen: de Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID), de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), de Quality of Life Scale (QLS) –de QLS meet o.a. motivatie en sociale interactie-, de Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS), de Services Utilization Recording Form (SURF). Het bleek dat motivatie werd geassocieerd met beroepsmatige functioneren 6 maanden later, maar beroepsmatig functioneren werd niet geassocieerd met motivatie 6 maanden later. De omgekeerde associatie werd voor sociale functioneren gevonden: sociaal functioneren werd geassocieerd met latere motivatie, maar motivatie werd niet geassocieerd met sociaal functioneren 6 maanden later. Dus: hogere mate van motivatie heeft een sterk verband met beter functioneren op het werk of op school, maar niet met algemeen sociaal functioneren.
Fulford D, Piskulic D, Addington J, Kane JM, Schooler NR, Mueser KT. (2017). Prospective Relationships Between Motivation and Functioning in Recovery After a First Episode of Schizophrenia. Schizophr Bull. 2017 Aug 18.

Back To Top