Skip to: Arme Afro-Amerikanen beschouwen personen met schizofrenie als gevaarlijk en stigmatiseren meer als er in hun familie iemand schizofrenie heeft

Kenniscentrum Phrenos website

Arme Afro-Amerikanen beschouwen personen met schizofrenie als gevaarlijk en stigmatiseren meer als er in hun familie iemand schizofrenie heeft

Volgens een schatting krijgt in de VS maar 16% van de Afro-Amerikanen met een psychische stoornis een behandeling voor die stoornis. In deze Amerikaanse studie werden sociale afstand en stigma ten opzichte van personen met schizofrenie in kaart gebracht bij een groep stedelijke protestantse Afro-Amerikanen met een laag inkomen (N=282) in Georgia. Sociale afstand werd gemeten met de Social Distance Scale (SDS) en de houding ten aanzien van personen met schizofrenie met de Semantic Differential Measure (SDM) waarbij de respondent een gemiddeld persoon vergelijkt met iemand met een psychische stoornis op 12 dimensies (zoals gevaarlijkheid en voorspelbaarheid). De uitkomsten van deze meetinstrumenten werden vergeleken met sociaal-demografische variabelen, met de mate waarin de respondent bekend is met personen met schizofrenie en met elkaar. Uit de scores van de SDM komt duidelijk naar voren dat de ondervraagde Afro-Amerikanen personen met schizofrenie gevaarlijker dan gemiddelde personen vinden. Een onverwachte uitkomst was dat het stigma –althans gemeten met de SDM- groter was bij respondenten die personen met schizofrenie persoonlijk kenden. Daar staat tegenover dat de sociale afstand/stigma –zoals gemeten met de SDS- lager was als men zelf bekend was met de psychiatrie (de respondent zelf of een familielid) en bij respondenten met een hoger inkomen. Voor deze populatie is er duidelijk geen associatie tussen de SDS en de SDM scores. Dit betekent dat de verschillende dimensies die met die instrumenten worden gemeten –in deze groep althans– niet met elkaar correleren.
Broussard B, Goulding SM, Tealley CL & Compton MT (2012). Social Distance and Stigma Toward Individuals With Schizophrenia: Findings in an Urban, African-American Community Sample. Journal of Nervous & Mental Disease 200 (11), 935-940.

Back To Top