Skip to: Arbeidsproductiviteit van werkende personen met dysthemie neemt toe met telefonische interventie

Kenniscentrum Phrenos website

Arbeidsproductiviteit van werkende personen met dysthemie neemt toe met telefonische interventie

Uit onderzoek blijkt dat werknemers met chronische depressiviteit (dysthemie) een minder stabiel werkverleden en een lagere arbeidsproductiviteit hebben dan ‘gezonde’ werknemers. In deze Amerikaanse RCT (n=167) werd de effectiveit onderzocht van een nieuwe interventie: de Work-Focused Intervention (WFI). De WFI is speciaal ontwikkeld voor werknemers met depressie en bestaat uit 8 telefonische sessies van 50 minuten voor de duur van vier maanden en is een mix van werkcoaching en cognitieve gedragstherapie. Eerst werden alle deelnemers gescreend op dysthemie met de PC-SAD en ingedeeld in de WFI-groep (n=85) of de controlegroep (n=82). De primaire uitkomstmaten waren: aantal uren aanwezig, productiviteitsverlies en ziekmeldingen. Deze werden –op baseline en na 4 maanden- gemeten met de Work Limitations Questionnaire (WLQ). De WLQ is een gevalideerd zelfrapportage meetinstrument om de impact van gezondheidsproblemen op werkprestaties te meten. Daarnaast werd de Patient Health Questionnaire (PHQ-9) afgenomen. Het bleek dat de arbeidsproductiviteitsscores in de WFI-groep significant meer toenamen dan in de controlegroep (43% vs. 4,8%). Absentie daalde in de WFI-groep met 58,3%, terwijl die gelijk bleef in de controlegroep. Ook namen de depressieve symptomen, zoals gemeten met de PHQ-9 significant meer af in de WFI-groep (-44.2% vs. – 5,3%).
Adler DA, Lerner D, Visco ZL, Greenhill A, Chang H, Cymerman E, Azocar F, Rogers WH. (2015). Improving work outcomes of dysthymia (persistent depressive disorder) in an employed population. General Hospital Psychiatry 37(4), 352-9.

Back To Top