Skip to: Anti-stigma-strategieën waarbij ervaringsdeskundigen onder strikte voorwaarden direct contact hebben met ‘gewone’ mensen zijn het meest effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Anti-stigma-strategieën waarbij ervaringsdeskundigen onder strikte voorwaarden direct contact hebben met ‘gewone’ mensen zijn het meest effectief

Mensen met psychische problemen die stigma ervaren zijn eerder geneigd geen hulp te zoeken voor hun problemen. Dat heeft grote maatschappelijke gevolgen. In deze Canadese beschouwende column wordt met verwijzing naar onderzoeksresultaten uit de internationale literatuur besproken dat in de afgelopen decennnia de anti-stigma campagnes voornamelijk massamediale campagnes waren, die, zeker op de lange termijn, weinig of geen effect gesorteerd hebben. En dat voorlichtingscampagnes, waarbij mensen die een psychische stoornis hebben (of daarvan genezen zijn) in direct live contact worden gebracht met het algemene publiek meer kans van slagen hebben. Uit onderzoek blijkt dat op contact gebaseerde voorlichting veel effectiever is dan traditionele, niet interactieve campagnes. Sociaal contact als anti-stigma strategie kan alleen effectief zijn als de interactie goed wordt voorbereid en begeleid. De ervaringsdeskundigen die contact leggen met gewone mensen moeten psychologisch stabiel en ook voorbereid zijn op negatieve reacties om te voorkomen dat de vooroordelen bevestigd worden. Personen met psychische problemen die veel sociaal contact met gewone mensen hebben, blijken meer praktische en emotionele steun terug te krijgen. Omdat stigma in alle sociale relaties naar voren kan komen, stellen de auteurs voor om een algemene anti-stigma benadering te ontwikkelen waarbij alle sociale domeinen geïntegreerd worden. Dit verdient steun van alle ggz-beroepsgroepen en financiers van ggz-programma’s. Deze strategie is wellicht duurder, maar levert uiteindelijk meer op. Het biedt de mogelijkheid dat mensen met psychische problemen meer controle over hun leven krijgen en verder in hun herstelproces komen.
Adu J, Oudshoorn A, Anderson K, Marshall CA, Stuart H. (2021). Social Contact: Next Steps in an Effective Strategy to Mitigate the Stigma of Mental Illness. Issues Ment Health Nurs. 2021 Oct 15:1-4. doi: 10.1080/01612840.2021.1986757. Online ahead of print.

Back To Top