Skip to: Anti-stigma interventies op de werkplek kunnen effectief zijn

Kenniscentrum Phrenos website

Anti-stigma interventies op de werkplek kunnen effectief zijn

Systematische review: anti-stigma interventies op de werkplek kunnen effectief zijn

Stigma is nog steeds een obstakel om hulp voor psychische problemen te zoeken. De werkplek wordt steeds vaker als doel gezien voor het geven van voorlichting over geestelijke gezondheid. Dit is de eerste systematische review (Duits-Brits-Canadees) naar de effectiviteit van anti-stigma interventies op de werkvloer waarbij veranderingen in kennis over psychische problemen, houding ten opzichte van personen met een psychisch probleem of concreet gedrag ten aanzien van collega’s met een psychisch probleem gemeten werden. Er werden 16 studies geïncludeerd: alleen RCT’s (5) en quasi-experimentele studies (11) met een kwantitatieve evaluatie. Omdat er grote verschillen zaten in de gebruikte methodologie en de uitkomstdata kon er geen meta-analyse, maar wel een narratieve synthese, uitgevoerd worden. Het grootste deel van de studies was in de publieke sector uitgevoerd. Acht studies beoordeelden de impact van een Mental Health First Aid (MHFA) training op stigma. De andere interventies bestonden uit rollenspel, online training, psycho-educatie, workshops of crisisinterventietraining. Bij 10 van 11 studies die verandering in het domein ‘kennis’ tot doel hadden, nam de kennis over geestelijke gezondheid inderdaad toe. Bij slechts 9 van de 14 studies die verandering in het domein ‘houding’ tot doel hadden, werden veranderingen in de houding gemeten. Voor het domein ‘gedrag’ gold dat voor 11 van de 11 studies. Omdat er geen follow-up metingen plaatsvonden moeten deze uitkomsten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Anti-stigma interventies op de werkvloer kunnen positieve effecten hebben.
Hanisch SE, Twomey CD, Szeto AC, Birner UW, Nowak D, Sabariego C. (2016). The effectiveness of interventions targeting the stigma of mental illness at the workplace: a systematic review. BMC Psychiatry. 16:1.

Back To Top