Skip to: Anti-stigma interventies hebben op langere termijn niet veel effect op kennis en houding

Kenniscentrum Phrenos website

Anti-stigma interventies hebben op langere termijn niet veel effect op kennis en houding

Uit synthese van de evidentie blijkt dat anti-stigma interventies op de langere termijn een matig effect op kennis en een gering effect op houding hebben

Deze Engelse systematische review naar de effectiviteit van anti-stigma interventies werd ondernomen omdat de auteurs ontevreden waren over de focus van bestaande systematische reviews op korte termijn effecten en hoge inkomenslanden. In deze review werd een synthese van de bestaande evidentie gemaakt gericht op de effecten op de langere termijn (minimaal 4 weken) en in de context van lage- en middeninkomens landen (LMIL). Er werden alleen studies meegenomen waarin twee meetmomenten waren en waarbij ten minste één stigma-uitkomstmaat op het gebied van kennis, houding of gedrag werd gemeten. Zoveel mogelijk werden de verschillen tussen de interventie- en de controlegroepen uitgerekend in de effectmaat standardised mean differences (SMD). Negatieve SMD’s duiden op vermindering van stigma (houding). Er werden 80 kwantitatieve studies met 422.653 deelnemers in deze review meegenomen, waarvan 72 over lange termijn effectiviteit en 11 over LMIL. Bij 21 studies konden de SMD’s worden uitgerekend. Bij die 21 studies nam de SMD voor kennis met 0.54 toe (=matig) en/of de stigmatiserende houding met -0.26 af (=gering). Voor gedragsveranderingen konden geen SMD’s worden berekend. Belangrijke anti-stigma studies waren gericht op speciale doelgroepen: militairen, scholieren, studenten, hulpverleners, algemene publiek en/of mensen met psychische problemen. Opmerkelijk is de uitkomst dat de interventies waarbij directe of indirect sociaal contact een essentieel onderdeel van de interventie was op de langere termijn niet effectiever waren dan andere interventies. Er is behoefte aan methodologisch robuuste studies.
Mehta N, Clement S, Marcus E, Stona AC, Bezborodovs N, Evans-Lacko S, Palacios J, Docherty M, Barley E, Rose D, Koschorke M, Shidhaye R, Henderson C, Thornicroft G (2015). Evidence for effective interventions to reduce mental health-related stigma and discrimination in the medium and long term: systematic review. Br J Psychiatry 207(5), 377-84.

Back To Top