Skip to: Anti-stigma-educatie middelbare scholen gebaat bij ervaringsdeskundigen

Kenniscentrum Phrenos website

Anti-stigma-educatie middelbare scholen gebaat bij ervaringsdeskundigen

Anti-stigma-educatie op middelbare scholen is gebaat bij ervaringsdeskundigen die bewust en goed voorbereid in contact kunnen gaan met de leerlingen

Deze Canadese studie vond plaats onder auspiciën van het Opening Minds anti-stigma initiatief dat in 2009 door de Canadese Mental Health Commission werd gelanceerd. Uit de evaluatie van 18 educatieve anti-stigma programma’s op middelbare scholen die allen gebaseerd waren op het inzetten van een ervaringsdeskundige die vertelde over zijn ervaringen (soms via een video-opname) kwamen zeer verschillende resultaten, van negatieve tot positieve effecten op stigmatiserende houding, zoals gemeten met de Stereotypical Attitude Scale en de Social Acceptance Scale. Doel van dit onderzoek was om de kritische domeinen van de programma’s op te sporen: waarom zijn sommige programma’s effectiever dan andere? Eerst werd informatie over de programma’s verzameld via interviews en observaties. Daarna werden de kritische domeinen geconstrueerd en vervolgens gevalideerd. Als overkoepelend thema kwam naar voren: ‘betrokken contact verminderd stigma’. De drie belangrijkste constructen waren: de kenmerken van de spreker, de wijze waarop de boodschap gebracht wordt en de wijze waarop de interactie vorm wordt gegeven. De ervaringsdeskundige spreker moet volledig hersteld zijn en zijn/haar persoonlijke verhaal willen delen. De spreker moet opgeleid worden voor spreken in het openbaar, goed voorbereid zijn op de doelgroep (scholieren) en als een rolmodel herstel verpersoonlijken. Van groot belang is dat de spreker geen bestaande stereotypen over psychiatrische patiënten bevestigd. De herstelboodschap moet helder worden gebracht, misvattingen over psychiatrische stoornissen en de ggz moeten door de spreker kunnen worden rechtgezet en de studenten moeten na de voordracht toegang kunnen krijgen tot andere bronnen (o.a. websites).
Chen SP, Koller M, Krupa T, Stuart H. (2015). Contact in the Classroom: Developing a Program Model for Youth Mental Health Contact-Based Anti-stigma Education. Community Ment Health J. Online: 2015 Oct 1.

Back To Top