Skip to: Amerikaanse buurten met personen met EPA zijn meer verwaarloosd en hebben meer misdaad dan gemiddelde buurten

Kenniscentrum Phrenos website

Amerikaanse buurten met personen met EPA zijn meer verwaarloosd en hebben meer misdaad dan gemiddelde buurten

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) benadrukt dat het van belang is om de invloed van omgevingsfactoren op het functioneren en handicaps te beoordelen. In deze Amerikaanse studie werd een set van 22 objectieve maten gebruikt om karakteristieken van buurten in Philadelphia met elkaar te vergelijken. Die 22 maten kunnen tot zes componenten worden teruggebracht: 1. Lichte criminaliteit; 2. Zware criminaliteit; 3. Druggerelateerde activiteiten; 4. Fysieke en structurele tekortkomingen (o.a. leegstand; slecht onderhouden woningen); 5. Sociale instabiliteit; 6. Sociale isolatie. De adresgegevens van 15.246 personen die in Philidelphia tussen 1997 en 2000 een beroep op Medicaid hadden gedaan in verband met een ernstige psychische stoornis werden verzameld en vergeleken met die van een willekeurige steekproef van eveneens 15.246 personen uit de algemene bevolking. Het blijkt dat buurten waarin volwassenen met psychische stoornissen wonen een hogere mate van fysieke en structurele tekortkomingen hebben en dat er meer druggerelateerde activiteiten en misdaad voorkomt dan in de wijken van de controlegroep. Omgekeerd blijken in buurten met veel fysieke en structurele tekortkomingen en veel misdaad, veel druggerelateerde activiteiten, en een hoge mate van sociale instabiliteit en sociale isolatie hogere concentraties van personen met psychische stoornissen te wonen. Zo’n buurt kan een barrière vormen voor deelname aan het sociale leven en de integratie in de samenleving voor personen ernstige psychische stoornis.
Byrne T, Bettger JP, Brusilovskiy E, Wong YI, Metraux S, Salzer MS (2013). Comparing Neighborhoods of Adults With Serious Mental Illness and of the General Population: Research Implications. Psychiatric Services 64 (8), 782-788.

Back To Top