Skip to: Algemeen toepasbare Virtual Reality-tool veelbelovend voor verminderen stigma t.o.v. schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Algemeen toepasbare Virtual Reality-tool veelbelovend voor verminderen stigma t.o.v. schizofrenie

Stigma ten opzichte van schizofrenie leidt er vaak toe dat mensen vaak laat hulp zoeken. Schizofrenie wordt gekenmerkt door positieve symptomen (hallucinaties), negatieve symptomen en cognitieve beperkingen. Al enige tijd worden Virtual Reality-toepassingen ingezet voor de behandeling van psychoses. In dit Braziliaanse onderzoek wordt de ontwikkeling en een eerste evaluatie van een speciale Augmented Reality-tool gericht op het verminderen van stigma beschreven. Augmented Reality (Toegevoegde Realiteit) is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer; de toegevoegde elementen bevatten veelal sensordata of extra informatie over de omgeving. Met behulp van de Panasonic headset RP-BTGS10 en de interactie met door een persoon bediende PC is de ontwikkelde tool in staat om psychotische symptomen en zintuigelijke veranderingen bij de proefpersoon te simuleren zodanig dat de proefpersoon een intensieve, psychotische ervaring opdoet die ook door een persoon met schizofrenie wordt ervaren. De integratie met de omgeving gaat met behulp van speciale digitale brillen (Sony HMZ-T2) en embedded camera’s. De auditieve en visuele effecten vinden in real time plaats. Om de ontwikkelde virtuele omgeving te valideren werden proefpersonen onder medische studenten geworven, zij werden aan de virtuele psychotische ervaring blootgesteld en aan hen werd de mate van stigma vóór en na de simulatie uitgevraagd (met een door de auteurs zelf ontwikkelde vragenlijst met negen vragen), en hen werd gevraagd naar de efficiëntie en effectiviteit van de Toegevoegde Realiteits-tool. De tool blijkt robuust en realistisch en de stigma-scores waren na de simulatie significant afgenomen. Deze veelbelovende tool is in te zetten voor allerlei doelgroepen (leraren, politie, familie).
Silva RDC, Albuquerque SGC, Muniz AV, Filho PPR, Ribeiro S, Pinheiro PR, Albuquerque VHC. (2017). Reducing the Schizophrenia Stigma: A New Approach Based on Augmented Reality. Comput Intell Neurosci. 2017;2017:2721846. doi: 10.1155/2017/2721846. Epub 2017 Nov 29.

Back To Top