Skip to: Aanwijzingen dat PGB voor personen met psychische problemen gunstig is voor kwaliteit van leven

Kenniscentrum Phrenos website

Aanwijzingen dat PGB voor personen met psychische problemen gunstig is voor kwaliteit van leven

Het doel van het toewijzen van persoonsgebonden budgetten is om cliënten meer grip op hun eigen hulpverlening te geven. In Engeland worden persoonsgebonden budgetten breed ingezet in de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening. Over het algemeen krijgen personen met psychische problemen beduidend minder vaak persoonsgebonden budgetten toegekend dan andere groepen. Dit Engelse onderzoek is de eerste systematische review naar de evidentie van de effectiviteit van persoonlijke budgetten voor personen met een psychische stoornis op verschillende uitkomst domeinen. Er werd gebruik gemaakt van de EPPI-Centre methodologie voor het uitvoeren van een systematische review. Er werden slechts 15 studies gevonden die aan de inclusiecriteria voldeden. Alle studies werden in de UK of de USA uitgevoerd. Er zaten slechts twee RCT’s en vier quasi-experimentele studies bij. De meeste studies vonden een verbetering op een van de volgende domeinen: 1. Meer keuze en controle over de eigen zorg; 2. De kwaliteit van leven nam toe; 3. Er werd nergens een toename van intramurale zorg gerapporteerd; 4. Economische evaluatie: slechts twee studies hadden een (positieve ) kosteneffectiviteitsanalyse. Persoonsgebonden budgetten kunnen een positieve uitkomst hebben voor personen met een psychische stoornis, maar de auteurs stellen dat bijna alle gevonden studies methodologische beperkingen hadden en dat de kwaliteit van de meeste studies laag was. Daarom moet men voorzichtig zijn om op grond van deze studies conclusies te trekken.
Webber M, Treacy S, Carr S, Clark M & Parker G (2014). The effectiveness of personal budgets for people with mental health problems: a systematic review. Journal of Mental Health 23 (3), 146–155.

Back To Top