Skip to: Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Kenniscentrum Phrenos website

Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Voorpagina Generieke Module EPA

Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

2018

Akwa GGZ

Deze module beschrijft hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (vaak afgekort tot EPA) eruit zou moeten zien. De visie van waaruit deze module is opgesteld, is dat goede zorg het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen ondersteunt en bevordert. Het voorgaande impliceert dat de zorg goed moet aansluiten op individuele hulpbehoeften en het realiseren van persoonlijke doelen, gevoelig is voor de verschillende fasen en dimensies van herstel en zoveel mogelijk moet bestaan uit bewezen effectieve interventies. Dat kan het beste als de zorg integraal wordt geboden, dat wil zeggen sector overschrijdend en niet gefragmenteerd.

De generieke module is te downloaden bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz: Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Back To Top