Skip to: 12 meetinstrumenten die stigma bij personen met psychische problemen meten hebben voldoende psychometrische kwaliteiten

Kenniscentrum Phrenos website

12 meetinstrumenten die stigma bij personen met psychische problemen meten hebben voldoende psychometrische kwaliteiten

De afgelopen jaren zijn er vele meetinstrumenten ontwikkeld om stigma bij psychische stoornissen vanuit allerlei invalshoeken te meten en te evalueren. Er is echter weinig onderzoek naar de kwaliteit van die meetinstrumenten gedaan. In deze Canadese systematische review werd de methodologische kwaliteit van studies die de psychometrische eigenschappen van meetinstrumenten die stigma meten beoordeeld én wordt een oordeel gegeven over het niveau van bewijskracht (level of evidence) van de kwaliteit van de instrumenten. Voor de kwaliteitsbeoordeling werd gebruik gemaakt van de in Nederland ontwikkelde Selection of Health Measurement Instruments (COSMIN)-checklist. Voor het eindoordeel per instrument wordt de laagst gegeven score genomen. Er werd informatie gezocht over de betrouwbaarheid (reliability), geldigheid (validity) en responsiviteit per instrument. De methodologische kwaliteit kreeg een van de volgende kwalificaties: uitstekend, goed, matig of slecht. In totaal werden 117 studies gevonden die de psychometrische eigenschappen van 101 meetinstrumenten evalueerden. De kwaliteit van de studies varieerde van uitstekend (n=5), goed (n=67), redelijk (n=89) tot slecht (n=36). De kwaliteit van de psychometrische eigenschappen varieerde ook: uitstekend (n=3;vooral over inhoudsvaliditeit), redelijk (n=55, vooral over interne consistentie), beperkt (vooral over structurele validiteit, n=55 en constructvaliditeit, n=46), conflicterend (vooral test-hertest betrouwbaarheid, n=9) en onbekend (n=36). Slechts 12 instrumenten voldeden aan een beperkt, matig of uitstekend niveau van bewijskracht voor alle beoordeelde psychometrische eigenschappen: Employer Attitudes towards Mental Illness questionnaire (EAQ), Beliefs toward Mental Illness (BMI), Attitudes to Mental Illness Questionnaire (AMID), Attitudes to Severe Mental Illness (ASMI), Devaluation of consumers family scale (DCFS), Adolescent Attitudes toward Serious Mental Illness (ATSMI = AV), Stigma Scale for Receiving Psychological Help (SSRPH), Psychiatric Skepticism scale (PSS), Community Attitudes towards Mental Illness (CAMI)-CAMI revised, Discrimination and Stigma scale (DISC)-DISC revised, Internalised stigma of mental illness (ISMI)-ISMI revised, Personal stigma scale (PESS).
Wei Y, McGrath P, Hayden J, Kutcher S. (2017). The quality of mental health literacy measurement tools evaluating the stigma of mental illness: a systematic review. Epidemiol Psychiatr Sci. 2:1-30.

Back To Top