Skip to: Factsheets Panel Psychisch Gezien

Kenniscentrum Phrenos website

Factsheets Panel Psychisch Gezien

Het Panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Mensen met bijvoorbeeld een psychose, bipolaire stoornis, aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis, worden via dit panel regelmatig bevraagd over hun rol in de samenleving, hun mening over actuele kwesties, de geboden zorg en actuele discussies rondom de GGz. Doel van het panel is meer zicht krijgen op het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leefsituatie van mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Daarnaast is het de bedoeling om de mensen die met deze problemen te maken hebben, een duidelijker stem te geven in maatschappelijke debatten over de GGz. Het Trimbos-instituut coördineert het panel. Samenwerkingspartners hierbij zijn Kenniscentrum Phrenos, het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en NIVEL.

De volgende factsheets zijn gepubliceerd en via onderstaande links direct in te zien:

” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Factsheet Maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen 2019
Factsheet De gemeente en maatschappelijke ondersteuning 2017
Factsheet Mensenrechten 2015
Factsheet Kijk op ambulante zorg 2015
Factsheet Werk, eenzaamheid en stigma 2014
Factsheet derde peiling: dwangmaatregelen in de GGz 2013
Factsheet tweede peiling: sociale participatie en ondersteuning 2012
Factsheet eerste peiling: maatschappelijke participatie 2011

Voor meer informatie over het panel, kijk op www.psychischgezien.nl.
[/column]

 

 

Back To Top