Skip to: Kennisdossier kinderen en jongeren

Kenniscentrum Phrenos website

Kennisdossier kinderen en jongeren

22 mei 2020

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft op de website een kennisdossier gepubliceerd over destigmatisering van kinderen en jongeren.

Het kennisdossier beschrijft uitgebreid wat stigmatisering bij psychische problemen betekent en wat we er aan kunnen doen. Omdat kinderen en jongeren nog in ontwikkeling zijn en afhankelijk van volwassenen, betekent stigmatisering voor hen vaak iets anders dan voor volwassenen. Er is speciale aandacht voor zelfstigma, stigma in de omgeving en stigma door jeugdhulpverleners.

Kennisagenda destigmatisering

In het kennisdossier kun je een kennisagenda te downloaden. Het bevat blinde vlekken en hiaten in kennis die zichtbaar werden bij de opbouw van dit kennisdossier.

Dit kennisdossier is een opbrengst van het project ‘Destigmatisering van jeugdigen met psychische problemen’ en is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Nationale Jeugdraad (NJR) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De werkgroep Jeugd van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie diende tijdens dit project als klankbordgroep. De werkgroep Jeugd wil kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren ontwikkelen, bundelen en toepassen.

>> Naar het kennisdossier

Lees ook de mooie blog van Esti Driessen waarin zij professionals oproept stigma van jongeren tegen te gaan

Back To Top