Skip to: JOBSS is veelbelovend voor volwassenen die werk zoeken of willen behouden

Kenniscentrum Phrenos website

JOBSS is veelbelovend voor volwassenen die werk zoeken of willen behouden

In de VS heeft slechts tussen de 4-12% van de volwassenen met autisme regulier betaald werk. Degenen die werk hebben, werken in deeltijd en krijgen weinig betaald. JOBBS, een Amerikaans programma om sociale vaardigheden en werkgerelateerde vaardigheden te verbeteren, bleek te helpen. JOBSS staat voor Job Based Social Skills en bestaat uit een combinatie van twee bestaande programma’s: het Interview Skills Curriculum (ISC), waarin jongvolwassenen met autisme in groepen leren een beter sollicitatiegesprek te voeren, en het JobTIPS-programma, een digitaal aangeboden multimedia trainingsprogramma. In onder andere 15 wekelijkse groepsbijeenkomsten wordt onder begeleiding geoefend met emotieregulatie, problemen oplossen, conversatievaardigheden en impliciete sociale regels.

In deze Amerikaanse pilotstudie wordt verslag gedaan van de werkzaamheid en de effectiviteit van JOBSS. Op baseline en na de interventie werden de Theory of Mind en de sociale vaardigheden gemeten en of iemand werk had en voor hoeveel uur er gewerkt was. Bij de interventiegroep werden na de JOBSS-training een significante verbetering van de sociale vaardigheden waargenomen en verbeteringen van de sociale cognitie. Na de training had 45% van de interventiegroep verbeteringen bij de werkgerelateerde uitkomsten. De deelnemers waren tevreden over JOBSS.

Lees hier de samenvatting.

Gorenstein M, Giserman-Kiss I, Feldman E, Isenstein EL, Donnelly L, Wang AT, Foss-Feig JH. (2020). Brief Report: A Job-Based Social Skills Program (JOBSS) for Adults with Autism Spectrum Disorder: A Pilot Randomized Controlled Trial. J Autism Dev Disord. 2020 Dec;50(12):4527-4534.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32297122/ [niet gratis]
Fotocredit: LwcyD via Pixabay

Back To Top