Skip to: Jan-Willem Bedeaux nieuw bestuurslid van Kenniscentrum Phrenos

Kenniscentrum Phrenos website

Jan-Willem Bedeaux nieuw bestuurslid van Kenniscentrum Phrenos

Met veel genoegen kunnen we het nieuws brengen dat Jan-Willem Bedeaux, bestuurder van RIBW Overijssel Maatschappelijke GGZ, per 1 januari 2024 toetreedt tot het bestuur van Kenniscentrum Phrenos. Hij volgt hiermee Marina Hesen op die in het bestuur vanuit de RIBW Brabant de portefeuille vertegenwoordigde op het gebied van begeleid en beschermd wonen. Marina Hesen heeft vanaf 2018 met veel toewijding deze functie bekleed. Wij zijn haar hiervoor zeer dankbaar.

Jan-Willem Bedeaux is voorgedragen door de Deelnemersraad, het adviesorgaan waarin alle 38 deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd. Het bestuur van Phrenos is verheugd over zijn komst; met Jan Willem wordt het bestuur versterkt en zal het perspectief van het begeleid en beschermd wonen tot uitdrukking komen in het (net)werk van Phrenos.

Leren als oplossingsrichting

Jan-Willem Bedeaux is breed opgeleid als gedragswetenschapper en in public sector management. Hij heeft een lange staat van dienst als manager en bestuurder in de kinder- en jeugdzorg, kindontwikkeling en de ggz. Over zijn deelname aan het bestuur van Phrenos zegt hij: “De toetreding tot het bestuur van Phrenos vind ik een grote eer. Complexe samenlevingsvraagstukken, zoals de participatie van mensen met psychische kwetsbaarheid, vragen om te durven leren als oplossingsrichting. Om kennis te ontwikkelen en die aan de praktijk te toetsen. Zoeken naar hoopvolle voorbeelden die een houvast kunnen zijn voor de professional en die mensen helpt bij herstel van het gewone leven.”

Worden wie je bent

RIBW Overijssel, waar Bedeaux bestuurder is, biedt als sterk regionaal en lokaal gewortelde organisatie ambulante ondersteuning en ondersteunt bij wonen om een eigen plek in de samenleving te vinden, tussen andere mensen in de wijk. Bedeaux vindt werken en leren belangrijke aandachtspunten, evenals ‘omzien naar elkaar’ en ‘worden wie je bent’. Hij hecht veel waarde aan samenwerking met zowel mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten als de verbinding tussen zorgdomeinen in de regio.

Back To Top