Skip to: Inzet van honden verhoogt betrokkenheid en motivatie bij de therapie

Kenniscentrum Phrenos website

Inzet van honden verhoogt betrokkenheid en motivatie bij de therapie

Uit de literatuur blijkt dat de therapeutische inzet van getrainde honden een positieve invloed kan hebben op het sociale gedrag van kinderen en volwassenen met autisme. Een Australisch onderzoek bevestigde het therapeutisch potentieel bij een groep kinderen tussen 4 en 19 jaar. Het fenomenologische onderzoek volgde kinderen (vooral jongens) en hun ouders (vooral moeders). De kinderen namen deel aan vijf ergotherapeutische sessies waarbij honden waren ingezet. Doel van de sessies (1x per week 1 uur) was het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van en emotionele regulatie bij de kinderen. De ouders waren bij de sessies aanwezig.

Als belangrijkste thema kwam naar voren dat volgens de ouders door het inzetten van honden de betrokkenheid en het plezier van de kinderen toenamen, waardoor ook op andere terreinen vooruitgang werd geboekt. De intrinsieke motivatie om aan de therapiesessies mee te doen nam toe vanwege de inzet van de honden. Dit komt waarschijnlijk omdat honden niet-oordelend en niet-verbaal communiceren. Volgens de ouders maakten de honden het voor de kinderen gemakkelijker om met anderen en de hond te communiceren, hadden de honden een positieve invloed op de gedrags- en emotionele regulatie en durfden de kinderen door de honden zich in meer sociale omgevingen te begeven. De ouders gaven aan dat de dierentherapie voor alle deelnemers positieve resultaten had.

Lees hier de samenvatting.

London MD, Mackenzie L, Lovarini M, Dickson C, Alvarez-Campos A. (2020). Animal Assisted Therapy for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder: Parent perspectives. J Autism Dev Disord. 2020 Dec;50(12):4492-4503.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32333302/ [niet gratis]
Fotocredit: Michaela Ludwig via Pixabay

Back To Top