Skip to: Interventie verbetert sociale communicatie van preverbale kinderen met ASS

Kenniscentrum Phrenos website

Interventie verbetert sociale communicatie van preverbale kinderen met ASS

Bijna de helft van de kinderen met autisme praat nog niet op 3-jarige leeftijd en een derde van hen blijft beperkt verbaal voorbij het 5de levensjaar. Een communicatie-interventie voor preverbale kinderen met autisme (3-5 jaar) verbetert gedeelde aandacht en sociale communicatie.

In deze Amerikaanse Randomized Clinical Trial (RACT) (N totaal=68) werd de effectiviteit getoetst van een communicatie-interventie. De interventie is samengesteld uit componenten van bewezen effectieve interventies die ontwikkeld zijn voor preverbale kinderen tot vijf jaar. En uit trainingen van de ouders om de ontwikkeling van die kinderen te stimuleren. Het gaat om de volgende componenten: Discrete Trial Teaching (DDT): het onder begeleiding gestructureerd aanleren van o.a. leren imiteren, matchen en differentiëren. Joint Attention, Structured Play (JASP) + Enhanced Milieu Teaching (EMT): naturalistische, speelse interventies gericht op gedragsmatige ontwikkeling. Meer woorden gaan spreken werd gestimuleerd met de inzet van een Speech-Generated Device (SGD): een geprogrammeerd apparaat dat een gedigitaliseerde stem voortbrengt wanneer deze geactiveerd wordt. De belangrijkste verzorger van het kind (meestal de moeder) werd getraind in het toepassen van de JASP + EMT + SGD zowel in de kliniek als thuis.

In een periode van 4 maanden werden 36 sessies gegeven (max. 60 minuten per sessie): 1 x per week thuis; 2x per week in de kliniek. DDT + SGD werden alleen onder begeleiding van een therapeut gegeven. De uitkomsten werden gemeten met: Naturalistic Language Sample (NLS), waarmee o.a. Sociaal Communitatieve Uitingen (SCU) werden gescoord (interactie tussen therapeut en kind); Caregiver-Child Interaction (CCX) gedurende 10 minuten; Early Social Communication Scales (ESCS); Preschool Languages Scales (PLS-5); ADOS-2; Early Learning Composite of the Mullen Scales; tevredenheid van de moeders.

De metingen waren op baseline, na de interventie en 4 maanden daarna. Kinderen uit de interventiegroep scoorden ten opzichte van de kinderen uit de controlegroep significant hoger op Joint Attention (Gedeelde Aandacht) (d=0.312) meteen na de interventie. Na 4 maanden waren de verschillen niet meer significant. Ook waren de communicatievaardigheden bij de kinderen uit de interventiegroep significant verbeterd, ook nog na 4 maanden.

Hampton LH, Kaiser AP, Fuller EA. (2020). Multi-component communication intervention for children with autism: A randomized controlled trial. Autism. 2020 Nov;24(8):2104-2116. Epub 2020 Jul 6.

Het artikel is in PubMed tegen betaling in z’n geheel te lezen.

Afbeelding van Олеся Парфенюк via Pixabay

Back To Top