Skip to: Interprofessionele zorg in de gebiedsgerichte GGZ: Lectorale rede van Wilma Swildens

Kenniscentrum Phrenos website

Interprofessionele zorg in de gebiedsgerichte GGZ: Lectorale rede van Wilma Swildens

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) vindt steeds meer plaats in de wijk gecombineerd met andere disciplines uit de eerste lijn en welzijnsorganisaties. Volgens Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ aan de Hogeschool Inholland, is dat een gunstige ontwikkeling. In haar lectorale rede op 29 maart 2021 ging ze in op de vraag hoe interprofessioneel samenwerken kan bijdragen aan herstel van cliënten met ernstige psychische aandoeningen.

‘Voor de ggz moeten we professionals opleiden die over de eigen grenzen heen kijken’

In haar rede breekt Wilma een lans om de wensen van cliënten centraal te stellen en meer interprofessioneel en gebiedsgericht te werken. Van belang is dan om het onderwijs aan toekomstige professionals hierop af te stemmen? Dit zijn de onderzoeksvragen van haar onderzoekslijn. Volgens Wilma biedt Inholland hiervoor een goede plek.
Wilma toont onderzoek waaruit blijkt dat interprofessionele, gebiedsgerichte ggz tot herstel leidt, onderzoek naar FACT-teams (Flexibele Assertive Community Treatment), die flexibel en multidisciplinair inspelen op de zorgbehoefte van de cliënt. Ook noemt zij het inschakelen van familie, naasten en van ervaringsmedewerkers bij crisissituaties. Ook de proeftuinen met gebiedsteams ggz laten net als FACT-teams goede uitkomsten zien. Cliënten functioneren na verloop van tijd beter, ervaren een hogere kwaliteit van leven. Daarnaast biedt gebiedsgericht werken extra voordelen, vertelt Wilma. Cliënten ervaren een ruimere toegang tot zorg, zijn erg tevreden dat ze met diverse zorgvragen op een plek dicht bij huis terechtkunnen en hun gevoel van persoonlijke veiligheid is groter.

T-shaped professionals

“Gebiedsgerichte, interprofessionele ggz vraagt om T-shaped professionals die over de eigen grenzen heen kijken”, stelt Wilma. “Studenten van het cluster Nursing en van Social Work kunnen zich hierop voorbereiden als ze samen casussen oplossen. Teams voor ggz in de wijk zijn goede leeromgevingen om praktijkkennis op te doen. We vormen leernetwerken en werken samen met ggz-instellingen. En voor alle onderdelen van het onderzoeksprogramma schakelen we studenten in.”
Heb je de lectorale rede gemist of wil je er meer over lezen? Kijk de lectorale rede terug of maak een download van het redeboek.

Bron: Website Hogeschool Inholland

 

Back To Top