Skip to: Fred Paling nieuwe voorzitter Samen Sterk zonder Stigma

Kenniscentrum Phrenos website

Fred Paling nieuwe voorzitter Samen Sterk zonder Stigma

9 maart 2020

“Het is van enorm belang dat mensen naar vermogen en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij, ook als dat niet vanzelfsprekend is.”

Fred Paling neemt plaats aan de bestuurstafel als voorzitter van Samen Sterk zonder Stigma. Daarmee neemt deze stichting die zich inzet voor gelijkwaardigheid voor mensen met een psychische aandoening, afscheid van oud-voorzitter Victor Vladár Rivero, psychiater, oud-lid van de Raad van Bestuur van de Parnassia Groep. “Onze dankbaarheid naar Victor is niet in woorden uit te drukken, maar ik ben ook verheugd over de toekomst. Wat belangrijk is: onze nieuwe voorzitter draagt uit dat destigmatisering van maatschappelijk belang is, dus óók buiten de zorg en ggz,’ aldus Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma.

Paling is sinds 1 januari 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV en is voorzitter van de Raad van Toezicht van de NSGK (Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind). Al langer zet hij zich als ambassadeur in voor destigmatisering met name tijdens de werkbezoeken aan gemeentes. Paling: “Ik vind het belangrijk dat mensen naar vermogen kunnen meedoen, ook als dat niet vanzelfsprekend is. In mijn eigen nabije omgeving zie ik hoe mensen ongewild aan de zijlijn staan. Stigma is een van de grootste belemmeringen en daarom wil ik mij ook persoonlijk inzetten voor destigmatisering. Zeker met het einde van mijn voorzitterschap bij UWV in zicht, wil ik dat blijven doen, in deze rol bij Samen Sterk.”

Naar gedragsverandering

Wie een psychische aandoening heeft, ondervindt niet alleen de gevolgen van de aandoening zelf, maar ook de afwijzende reacties van de mensen om zich heen. Mensen met een psychische aandoening behoren tot meest uitgesloten groepen in de samenleving. Samen Sterk agendeert dit en vooral het voorkomen daarvan binnen verschillende leefdomein: op school, op het werk, in de wijk, in de media en in de ggz. Binnen alle domeinen is er een vergroot bewustzijn en urgentiebesef omtrent stigma en kennis van de gevolgen van stigma op de betrokkene. Rabbers: “Waar we naar toe willen is uiteindelijk dat niet alleen kennis en houding veranderen, maar ook gedrag. We bieden daarvoor tools en handvatten, maar daarmee zijn we er niet. Fred Paling is een voorzitter met daadkracht, oprechte interesse én is heel praktisch gericht. Dat past bij onze werkwijze en is juist in deze fase van belang.”

Vooroordelen herkennen én opgeven

Op gepaste wijze wordt binnenkort afscheid genomen van Victor Vladár Rivero. Met bestuur, team van Samen Sterk zonder Stigma én ambassadeurs. Hij was sinds 2011 voorzitter en dé initiator van de organisatie. Hij bracht de founding fathers (MIND NL, GGZ Nederland en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) bij elkaar en toonde enorme inzet en betrokkenheid in zijn rol als voorzitter. “In een tijd waar stigma nog nauwelijks een begrip was binnen de ggz, heeft hij het lef gehad om destigmatisering te agenderen en te brengen waar we nu zijn”, aldus Rabbers. Victor neemt afscheid met lichte pijn in zijn hart, maar vond het tijd om het stokje over te dragen en blijft zeker betrokken. Wat hij aan ons meegeeft: “Iederéén doet ertoe! Dit vraagt van de hele samenleving dat we vooroordelen (h)erkennen én deze opgeven. Daaraan bijdragen is de kern van Samen Sterk zonder Stigma.”

Back To Top