Skip to: Transformatiearena SamenLeven: volwaardig meedoen met psychische problematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Transformatiearena SamenLeven: volwaardig meedoen met psychische problematiek

Online bijeenkomst

De transformatiearena SamenLeven onderzoekt op prikkelende wijze hoe we kunnen werken aan een samenleving waar iedereen mee kan doen. Mensen met psychische problematiek net zo goed als ieder ander. Dit doen we door met inspirerende sprekers en praktijkvoorbeelden telkens een belangrijk thema met betrekking tot dit vraagstuk centraal te stellen. Van daaruit maken we ruimte voor reflectie en uitwisseling. De opgedane inzichten en handvatten leveren dragen bij aan het samen bouwen aan sociale inclusie.

Programma

Thema van deze arena is compassie. Elisa Heidweiller, Kinder- en jeugdpsychiater bij de Viersprong, neemt ons mee in de verschillende lagen van dit begrip. Zij schreef een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie met als titel (Zelf)compassie als antidotum voor psychische stoornissen. Waarom is (zelf)compassie zo’n belangrijk concept in het hanteren van psychische problematiek? We vervolgen het gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk die werken vanuit de herstelvisie.

Voor wie

Iedereen van inwoners, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers tot beslissers uit sociaal domein en zorg, wonen en veiligheid.

Organisatie

Faciliterende partij is Movisie. Partners zijn de Nederlandse ggz, Mind, Kenniscentrum Phrenos, Platform 31, lectoraat GGZ en samenleving Windesheim.

Meer informatie en inschrijven

Vrijdag, 29 oktober 2021


09:30 - 11:30

Klik hier voor meer informatie

Back To Top