Skip to: Studiedag Behandeling zelfbeeld als transdiagnostische factor

Kenniscentrum Phrenos website

Studiedag Behandeling zelfbeeld als transdiagnostische factor

Steeds meer kinderen en jongeren komen terecht bij de GGZ met klachten als angst, somberheid, gedragsproblemen, psychosomatische klachten, psychotische stoornissen en verslavingsproblematiek. Onderliggend aan deze klachten bestaan vaak verstoringen in het zelfbeeld.

Zelfbeeld als transdiagnostische factor

Hoe help je je cliënt met een laag zelfbeeld effectief? Op 22 september gaan we tijdens de studiedag Behandeling zelfbeeld als transdiagnostische factor in op de ontwikkeling en determinanten van verstoringen in zelfbeeld bij kinderen en jeugdigen. Ook komen de manieren aan bod hoe je als behandelaar door transdiagnostisch te werken de onderliggende problematiek effectief kunt behandelen.

 

Deze dag leer je o.a.:

  • Wat een zelfbeeld/identiteit is
  • Wat de invloed is van de omgeving (ouders, school, peergroep op zelfbeeld van hun kind)
  • De multipele facetten van het zelfbeeld in ontwikkelingsperspectief
  • Wat de invloed van social media is
  • Wanneer en hoe je de behandeling op transdiagnostische factoren richt als verstoring in zelfbeeld bij aanwezigheid van psychiatrische symptomen of stoornissen

Je cliënt met een laag zelfbeeld effectief helpen

Deze studiedag helpt jou als behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg om cliënten met een laag zelfbeeld effectief verder te helpen. Ontdek wanneer je in je behandeling transdiagnostisch werkt of toch stoornissspecifiek.

Datum: 22 september 2023

Locatie: Carlton President, Utrecht

Accreditatie: Wordt aangevraagd bij FGzPt, NIP, NVO/NIP, SKJ en VGCt

Vrijdag, 22 september 2023


09:15 - 17:00

Klik hier voor meer informatie

Back To Top