Skip to: Online dialoog ‘Ervaren deskundigen’

Kenniscentrum Phrenos website

Online dialoog ‘Ervaren deskundigen’

In gesprek over de rol van de onderzoeker met ‘geleefde ervaring’ in de GGz
Maandag 8 november – 20:00 – 21:30 (in Zoom, voertaal Engels)

De rol van de onderzoeker met ‘geleefde ervaring’ in de GGz – een positie die veel frictie geeft. Filosoof Rob Sips en cultuurwetenschapper Alke Haarsma-Wisselink gaan in gesprek met psycholoog en internationale voortrekker dr. Nev Jones. Alle drie hebben zij op hun eigen manier ervaren hoe het is om invulling te geven aan én bepaald te worden door de rol van de onderzoeker met ‘geleefde ervaring’ in de GGz.
Met deze online gespreksavond willen ze een bijdrage leveren aan de manier waarop kennis vanuit ‘geleefde ervaring’ een plaats krijgt, en in de toekomst kan krijgen in GGz-(onderzoeks)teams.
Dialoog tussen deze drie en met andere aanwezigen wordt gefaciliteerd door dr. Kinge Berends, psychiater en moraalfilosofe.

Voor wie?

Deze gespreksavond is bedoeld voor een internationaal publiek van onderzoekers en academici, psychiaters, psychologen, en andere werkers in de GGz.

Meer informatie en aanmelden

Het bijwonen van de gespreksavond is gratis. Voor aanmelding en bij vragen kunt u mailen naar rob.sips@kuleuven.be.
Na inschrijving krijgt u een link toegestuurd waarmee u de Zoom room kunt betreden.

Maandag, 8 november 2021


20:00 - 21:30

Back To Top