Skip to: Online bijeenkomst: Bestaanszekerheid als medicijn

Kenniscentrum Phrenos website

Online bijeenkomst: Bestaanszekerheid als medicijn

Transformatiearena SamenLeven: volwaardig meedoen met psychische problematiek

Het thema van deze bijeenkomst is bestaanszekerheid. Financiële tekorten kunnen stress en psychische klachten veroorzaken en/of deze verergeren. Roeland van Geuns, lector Armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, laat ons de impact van armoede en schulden op de psychische gezondheid zien. Hij gaat in op de vraag: hoe vergroten we de aandacht hiervoor binnen de zorg?

Chantal Frese, schuldhulpverlener bij Buurtteam Zuid in Amsterdam, werkt in samenspraak met een ggz-instelling voor cliënten met psychische problematiek. ‘Het is belangrijk om de wereld van de ggz en het sociaal domein te verbinden. Omdat je bij mensen met psychische problematiek soms extra moet letten op het voorkomen van te veel prikkels of omdat sommige psychische klachten kunnen leiden tot extra schulden,’ vertelt Chantal. Ze neemt ons mee in de manier waarop zij in Amsterdam werkt aan ggz en financiële problematiek.

We vervolgen het gesprek met ervaringsdeskundigen, waaronder Kom uit je schuld ambassadeur Anneke Sweep, en professionals werkend op het snijvlak ggz en sociaal domein. Wat werkt volgens hen en wat staat ons te doen?

Donderdag, 2 december 2021


15:30 - 17:00

Klik hier voor meer informatie

Back To Top