Skip to: Eigen vrouwelijk fenotype van de diagnose autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Eigen vrouwelijk fenotype van de diagnose autisme

De diagnose autisme wordt bijna vier keer vaker aan mannen dan aan vrouwen gegeven. Een Spaanse review concludeerde dat autisme bij vrouwen zodanig verschilt van autisme bij mannen dat er gesproken kan worden van een aparte vrouwelijk fenotype van de diagnose autisme.

In de literatuur wordt gewezen op biologische en cognitieve oorzaken. Vrouwen met autisme hebben de vaardigheid om hun autistische symptomen te camoufleren met complex kopieergedrag en/of het maskeren van persoonlijkheidskenmerken waarmee aan de eisen van specifieke omgevingen wordt aangepast. Hierdoor wordt de autisme-diagnose vaak laat of niet gesteld, met alle nadelen van dien. Vrouwen ervaren meer druk om hun autistische trekjes te verbergen op grond van maatschappelijke rolverwachtingen. Ze rapporteren vaak gevoelens van eenzaamheid en afwijzing door hun sociale omgeving, waardoor ze hun omgeving gaan imiteren om sociaal geaccepteerd te worden. Camoufleren is niet alleen erg vermoeiend, het leidt vaak tot angst- en depressieve symptomen en gevoel van een verlies van identiteit. Omdat ook deze symptomen worden gecamoufleerd wordt de diagnose vaak gemist of veel te laat gesteld.

Vrouwen met autisme zijn meer dan mannen in staat om de noodzaak van vriendschap en intimiteit te begrijpen, hoewel sociale contacten zeer veel van hen eisen. Vrouwen met autisme verschillen ook van mannen met autisme op de gebieden taalgebruik, executieve functies en hersenmorfologie. Er lijkt genoeg bewijs te zijn om te kunnen spreken van een apart vrouwelijk fenotype van de diagnose autisme.

Lees hier de samenvatting.

Tubío-Fungueiriño M, Cruz S, Sampaio A, Carracedo A, Fernández-Prieto M. (2020). Social Camouflaging in Females with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. J Autism Dev Disord. 2020 Sep 14. Online ahead of print.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32926304/ [niet gratis]
Fotocredit: Ketut Subiyanto via Pexels

Back To Top