Skip to: 13 april 2023: Eerste bijeenkomst Lerend Netwerk Herstelondersteuning en Ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

13 april 2023: Eerste bijeenkomst Lerend Netwerk Herstelondersteuning en Ervaringsdeskundigheid

Donderdag 13 april 10.30 tot 12.30 uur, online

Voor wie?

Voor hulpverleners – ervaringsdeskundigen en andere professionals, beleidsmakers, managers, werkzaam in de ggz, sociaal domein (wijkteams, jeugdzorg) en herstelinitiatieven.

Met het oog op wat we gaan doen heeft het de voorkeur als:

  • per organisatie of samenwerkingsverband minimaal twee mensen deelnemen die samen werken aan de inzet van ervaringsdeskundigheid en de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg;
  • dit koppel bestaat uit een ervaringsdeskundige én iemand met een andere achtergrond (bijvoorbeeld een andere professional, een beleidsmedewerker, iemand uit de lijn).

Wat gaan we doen?

In dit lerend netwerk Herstelondersteuning en Ervaringsdeskundigheid gaan we met en van elkaar leren hoe je steeds beter ruimte kan maken voor ervaringskennis en voor de afstemming met professionele en wetenschappelijke kennis. Dit gaan we doen met behulp van de generieke module Ervaringsdeskundigheid.

We organiseren om te beginnen drie online bijeenkomsten waarin kennisdeling, praktijkvragen en uitwisseling – plenair en in subgroepjes aan de hand van verschillende werkvormen – centraal staan. We zullen steeds kijken of er aanbevelingen in de Generieke module ervaringsdeskundigheid zijn die kunnen helpen bij die praktijkontwikkeling.

De online bijeenkomsten worden voorbereid en begeleid door een werkgroep bestaande uit Elsbeth de Ruiter (GGZ-NHN), Evelien Hulshof (coördinerend ervaringsdeskundige bij GGz Oost-Brabant) en Hanneke Schuurmans (psycholoog bij GGz Oost-Brabant), Daniëlle van Duin en Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos). De agenda wordt steeds op geleide van de vragen van de deelnemers opgesteld.

Datum startbijeenkomst
Donderdag 13 april van 10.30 tot 12.30

Vervolgbijeenkomsten:

Donderdag 15 juni van 10.30 tot 12.30 uur en donderdag 12 oktober van 10.30 tot 12.30 uur

 

Back To Top