Skip to: Digitale Social Stories effectieve voorbereiding voor spannende gebeurtenis

Kenniscentrum Phrenos website

Digitale Social Stories effectieve voorbereiding voor spannende gebeurtenis

Een ‘social story’ (SS) of sociaal verhaal – vaak in stripverhaal opgezet – is een hulpmiddel dat een beschrijving geeft van een sociale situatie met als doel een kind met autisme inzicht te geven in sociale signalen en aan te geven welke reacties in die situatie gepast zijn. Het verhaal van een social story moet wel direct aansluiten bij de specifieke situatie van de persoon met autisme. De verhalen kunnen door onderwijzers, hulpverleners of ouders worden geschreven. SS kan worden ingezet om negatief gedrag te verminderen, positief gedrag te bevorderen, overgangen te leren hanteren of nieuwe situaties of nieuwe vaardigheden aan te leren.

In een Britse onderzoek werd een digitale SS-app in de voorbreiding van kinderen met autisme op een zomerkamp. De interventie werd een week vóór aanvang van het zomerkamp aangeboden. Zo nodig werden de sociale verhalen aangepast. De SS-doelen waren gekoppeld aan bepaalde gebeurtenissen, zoals de reis, de maaltijden, groepsactiviteiten en niet thuis slapen. Gemeten werd voor vóór de interventie, na de interventie en na het zomerkamp. Het bleek dat de kinderen na de interventie significant beter scoorden op de items ‘dichtbij het doel’ en ‘begrip van het doel’ en significant minder angst hadden. De kinderen waren positief over de app. De conclusie is dat digitaal aangeboden Social Stories autistische kinderen kunnen ondersteunen om zich aan veranderingen aan te passen.

Lees hier de samenvatting.

Smith E et al. (2021). Digitally-Mediated Social Stories Support Children on the Autism Spectrum Adapting to a Change in a ‘Real-World’ Context. J Autism Dev Disord. 2021 Feb;51(2):514-526.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7835189/ [gratis]
Fotocredit: Snapwire op Pexels

Back To Top