Skip to: Deelnemers gezocht voor de GILL studie naar fysieke gezondheid en leefstijl

Kenniscentrum Phrenos website

Deelnemers gezocht voor de GILL studie naar fysieke gezondheid en leefstijl

Voor deze studie naar somatische screening en leefstijl bij mensen met ernstige psychische problemen zoeken wij teams die willen deelnemen. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden binnen FACT-teams, beschermde woonvoorzieningen en klinische afdelingen voor langdurige zorg.

Achtergrond van de studie

Cliënten met ernstige psychische problemen hebben een verminderde levensverwachting van 15-20 jaar, wat vooral het gevolg is van cardiometabole risicofactoren zoals obesitas, diabetes, hypertensie en dyslipidemie. De voornaamste oorzaken van deze risicofactoren zijn de bijwerkingen van psychotrope medicatie en een ongezonde leefstijl (roken, fysieke inactiviteit en een ongezond dieet). Om verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten te ondersteunen in het uitvoeren van somatische screening en leefstijlbegeleiding is de GILL eHealth ontworpen.

De GILL eHealth bestaat uit twee modules:
OurGILL: Deze module is gericht op de somatische screening. Het behelst preventie, vroege diagnostisering en behandeling van somatische problemen. Deze module geeft een overzicht van alle gezondheidsproblemen die aandacht verdienen.
MyGILL: Deze module gaat over leefstijlgedrag, zoals voeding, fysieke activiteit, slaap, ontspanning, middelengebruik en verslaving, hygiëne, roken, seksleven en sociale steun. Als resultaat geeft MyGILL een overzicht op deze gebieden. Dit vormt de basis van het opstellen van een leefstijlplan.

De studie

Het onderzoek, een experimentele studie, vergelijkt een groep cliënten die de GILL eHealth gaat gebruiken met een controlegroep die de standaardbehandeling volgt. De interventie zal binnen een team uitgevoerd en gecoördineerd worden onder leiding van ten minste 2 ggz-verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten. Voor het starten van de studie zullen zij daarom getraind worden in het werken met de GILL eHealth.
De totale duur van de interventie is 12 maanden. Metingen zullen plaatsvinden op baseline, na 6 en na 12 maanden. Deze bestaan uit fysieke bepalingen en diverse vragenlijsten.

Deelnemen?

Voor deze studie zijn wij nog op zoek naar zorginstellingen en teams die willen deelnemen. Daarom is ons verzoek om de informatie over deze studie te verspreiden binnen jouw instelling/team of naar andere geïnteresseerden. Bij interesse of verdere vragen over het onderzoek, kun je contact opnemen met het onderzoeksteam via gillstudie@amsterdamumc.nl

Namens het GILL onderzoeksteam,
Berno van Meijel (hoofdonderzoeker), Marcel Adriaanse, Nynke Boonstra,
Esther Krijnen-de Bruin en Meike Hoogervorst (promovenda)

Download de flyer

Back To Top