Skip to: Consultatiewijzer ggz gelanceerd

Kenniscentrum Phrenos website

Consultatiewijzer ggz gelanceerd

Tijdens het TOPGGz-congres 2023 is de Consultatiewijzer ggz gelanceerd. De Consultatiewijzer ggz is een online informatieportaal, ontwikkeld op initiatief van TOPGGz en Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Het biedt een heldere uitleg voor zowel de professional die consultatie geeft als de professional die consultatie vraagt over wat consultatie inhoudt en over het proces en het belang van consultatie.

Doel van dit informatieportaal

De Consultatiewijzer ggz is er voor professionals in de ggz. De informatie in deze Consultatiewijzer helpt en stimuleert professionals om kennis, kunde en inzichten uit te wisselen. Zo krijgt de cliënt binnen de lopende behandeling, begeleiding en/of bejegening een nieuw perspectief op herstel en meer kwaliteit van leven.
De gedeelde kennis, kunde en inzichten hebben betrekking op één cliënt, maar zijn duurzaam beschikbaar voor andere cliënten van de consultatievrager, nu en in de toekomst. Dit maakt de ggz samen effectiever.

Met de Consultatiewijzer ggz willen TOPGGz en CCE de drempel verlagen voor het toepassen voor consultatie in de ggz-praktijk en zo een nieuw perspectief op herstel voor de cliënt dichterbij brengen.

Voor wie is de consultatiewijzer?

De informatie in de Consultatiewijzer ggz is gericht op ggz-professionals die consultatie vragen of consultatie geven. Bovendien is in het opstellen van de Consultatiewijzer ggz het perspectief van de cliënt en naasten nadrukkelijk meegenomen. Het portaal brengt de beschikbare informatie over consultatie overzichtelijk samen. Het  wijst de weg in de mogelijkheden, processen, methoden en randvoorwaarden van consultaties.

Naar de Consultatiewijzer ggz

Back To Top