Skip to: Bijeenkomst coördinatoren ervaringsdeskundigen advies en beleid 15 februari

Kenniscentrum Phrenos website

Bijeenkomst coördinatoren ervaringsdeskundigen advies en beleid 15 februari

Er zijn steeds meer ervaringsdeskundige coördinatoren en ervaringsdeskundigen die op beleidsniveau werkzaam zijn in reguliere zorginstellingen. Deze ervaringsdeskundigen zijn bijvoorbeeld bezig met positionering van ervaringsdeskundigen in de organisatie, maken functiebeschrijvingen, maken beleid over inzet van ervaringsdeskundigen, adviseren en werken mee aan het inrichten van herstelondersteunende zorg in de organisatie, coördineren herstelondersteunende  activiteiten enzovoort.

Thema

Het thema zal zijn: vertaling van het BCP (Beroepscompetentie profiel ervaringsdeskundigheid) naar de praktijk. Klik voor de agenda hier.

Ben jij zo’n ervaringsdeskundige en heb je de behoefte om hierover uit te wisselen met collega’s van andere organisaties?
Meld je dan aan voor de digitale bijeenkomst op 15 februari van 14:00 uur 15:30 uur.

Deelnemen?

Stuur een mail naar Joyce Huls (jhuls@kcphrenos.nl). Na aanmelding ontvang je een uitnodiging met een link.

Back To Top