Skip to: App in ontwikkeling om tijdig stress te herkennen

Kenniscentrum Phrenos website

App in ontwikkeling om tijdig stress te herkennen

GGz Centraal is bezig met de ontwikkeling van een app die mensen met autisme helpt om stress tijdig te herkennen. De app geeft inzicht in de ervaren stress en persoonlijke tips om het stressniveau weer te verlagen. De app zal in de zomer van 2021 gratis online beschikbaar worden gesteld.

Meer regie over en inzicht in de eigen stress: dat is wat cliënten van Emerhese Flevoland, autisme expertisecentrum van GGz Centraal, graag willen. De app SAM moet hierbij helpen. SAM staat voor Stress Autism Mate.

SAM is samen met wetenschappers van TNO, behandelaars van GGz Centraal én met cliënten met een autismespectrumstoornis (ASS) ontwikkeld. Sam richt zich nu op volwassen cliënten met ASS en een normaal-begaafd IQ. De app ondersteunt de cliënten bij tijdige stressherkenning en geeft persoonlijke tips om de stress verminderen, zo loopt stress minder hoog op en houdt deze minder lang aan.

SAM vraagt vier keer per dag naar het stressniveau van de gebruiker door de eigen stress-signalen uit te vragen. Vervolgens geeft de app inzicht in hoeveel stress de gebruiker op dat moment ervaart. Indien nodig krijgt de gebruiker direct persoonlijke tips om zo het stressniveau te verminderen. Daarnaast kan de app inzicht bieden in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse stresspatronen, de ondernomen activiteiten en de toegepaste tips. De gebruiker kan dit vervolgens ook meenemen naar de eigen behandelaar, indien gewenst. Zo maakt SAM mensen met ASS weerbaar tegen de stress van vandaag en morgen.

SAM is op dit moment een veelbelovend prototype dat nu verder geoptimaliseerd wordt voor grootschaliger gebruik. In de zomer van 2021 komt de app gratis beschikbaar.

Goed nieuws: de app heeft 10 maart jl. de Health Valley Bridge-prijs gewonnen. Deze prijs is speciaal voor zorgaanbieders die door middel van technologie zorg dichterbij de eigen leefomgeving van de cliënt brengen, met als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren. GGz Centraal kan het bedrag van € 15.000 investeren in verdere ontwikkeling van hun innovatieve project.

Meer weten? Mail naar SAM@ggzcentraal.nl.

Back To Top