Skip to: Al 1000 mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk dankzij IPS

Kenniscentrum Phrenos website

Al 1000 mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk dankzij IPS

Utrecht, 26 augustus 2019

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is al jaren een bewezen effectieve aanpak om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan een reguliere betaalde baan of opleiding te helpen. Op dit moment hebben ruim 1000 mensen met EPA via IPS een betaalde baan. En dit aantal groeit sterk. Veel lokale en landelijke partijen werken mee om IPS tot een succes te maken. Kenniscentrum Phrenos onderzoekt of IPS ook succesvol kan worden uitgebreid naar veel voorkomende psychische aandoeningen.

Werk draagt bij aan herstel en zelfstandigheid

Veruit de meeste mensen met psychische aandoeningen zijn geen ‘verwarde personen’ die gevaarlijk zijn of voor overlast zorgen. Zo willen de meeste in een gewone baan aan de slag. Ook voor hen zorgt een betaalde baan voor inkomen, zelfstandigheid en sociale contacten. Werken draagt bovendien bij aan hun herstel en deelname aan de samenleving. Steeds meer mensen met een psychische aandoening slagen er ook in om werk te krijgen en te behouden, mede dankzij IPS.

Bewezen effectieve aanpak

Het effect van IPS is eerst in de Verenigde Staten aangetoond en later in vele andere landen, waaronder Nederland. Centrale kenmerken van IPS zijn: de arbeidswens van de cliënt staat centraal; snel zoeken naar de gewenste baan; nauwe afstemming tussen behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en werkbegeleiding; langdurige ondersteuning van de werknemer én de betrokken werkgevers.

Al ruim 1000 personen hebben dankzij IPS een betaalde baan

Dankzij het succes van de methode groeit het aantal IPS-trajecten sterk. In 2014 boden vijf ggz-instellingen IPS aan. In 2018 waren dat er al 31. Het aantal individuele trajecten verdubbelde ruim in twee jaar tijd:
• 2016: 1769 cliënten
• 2018: 3869 cliënten
In het eerste kwartaal van 2019 deden reeds 3138 cliënten mee aan IPS. Hiervan waren er 1013 (32,3%) aan het werk. Van alle lopende IPS-trajecten zijn op enig moment zo’n een op de drie deelnemers aan het werk. Dit cijfer groeit naar ruim 40% bij de organisaties die al meerdere jaren bezig zijn met IPS. Dit is een hoog percentage in vergelijking met de resultaten van andere re-integratiemethoden.

IPS aanpak ook bij veel voorkomende psychische aandoeningen

Aanvankelijk konden in Nederland alleen mensen met ernstige psychische aandoeningen (zoals psychosen) van de IPS-aanpak profiteren. Er komt echter uitbreiding naar mensen met vaker voorkomende aandoeningen, zoals angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornissen en ADHD. Kenniscentrum Phrenos onderzoekt op dit moment, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), hoe IPS succesvol kan worden ingezet voor deze veel grotere doelgroep.

Samenwerking tussen alle partijen essentieel

Het succes van IPS schuilt onder andere in goede samenwerking om de arbeidsdeelname van mensen met psychische aandoeningen te verhogen. Denk hierbij aan partijen als ggz-behandelteams, woonbegeleiding, sociale wijkteams, huisartsen, schuldhulpverleners, gemeenten, UWV en zorgverzekeraars, familieleden of andere naastbetrokkenen van de cliënt, en uiteraard werkgevers. Ook op landelijk niveau spannen vele partijen zich in om IPS voor steeds meer mensen uit de doelgroep toegankelijk te maken, zoals de ministeries van SZW en VWS, GGZ Nederland, cliëntenorganisatie MIND, UWV, zorgverzekeraars en gemeenten. De praktijk van IPS laat zien dat het mogelijk is om deze betrokkenen goed te laten samenwerken.

Meer informatie

• Lees meer over IPS in Nederland in de publicatie: Van Weeghel, J., Bergmans, C., Couwenbergh, C., Michon, H., & Winter, L. de (2019, June 17). Individual Placement and Support in the Netherlands: Past, Present, and Future Directions. Psychiatric Rehabilitation Journal. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/prj0000372.

• Zie voor meer informatie ook: www.werkenmetIPS.nl

Back To Top