Skip to: Afscheid en welkom in het Phrenos-bestuur

Kenniscentrum Phrenos website

Afscheid en welkom in het Phrenos-bestuur

Per 1 januari heeft Irene van de Giessen (directeur van HerstelTalent) afscheid genomen van het bestuur van Phrenos. Irene heeft 8 jaar het cliëntenperspectief vertegenwoordigd in het bestuur. Haar inbreng was van essentiële waarde, de ervaringskennis die broodnodig is voor het werk van Phrenos.  Zij heeft dit altijd met verve gedaan en we zijn haar daarvoor erg dankbaar. Irene wordt opgevolgd door Anne Marsman.

Anne Marsman

We zijn verheugd dat Anne Marsman heeft toegezegd Irene van de Giessen op te volgen. Anne is psycholoog en heeft haar sporen op het gebied van het delen van ervaringskennis in de ggz al zeker verdiend. Ze was jarenlang redacteur van Psychosenet en is initiatiefnemer van TraumaNet.org. Anne zegt over haar toetreding tot het bestuur het volgende: “Om meerdere redenen vond en vind ik het een hele eer, dat ik gevraagd ben om Irene als bestuurslid op te volgen. Niet in de laatste plaats omdat Irene iemand is voor wie ik veel bewondering heb. Haar opvolgen lijkt me dan ook geen eenvoudige taak, maar ik ga zeker mijn best doen om in haar plaats het cliëntenperspectief te behartigen. Ik hoop dat ik enerzijds met mijn eigen ervaring met psychische klachten en de rol van ‘cliënt’ in de ggz van betekenis kan zijn, en anderzijds met de professionele en wetenschappelijke kennis die ik in de afgelopen jaren rondom psychisch lijden en herstel heb opgedaan. Dat Phrenos een kenniscentrum is met een missie die ik van harte ondersteun, spreekt me dan ook erg aan. Ik hou van kennis en van begrijpen, van krachten bundelen, delen en van elkaar leren. Ik vind het een eer dus, om me voor Phrenos in te mogen zetten en kijk uit naar een leerzame en inspirerende tijd.”

 

Back To Top