Skip to: Aankondiging vertrek directeur-bestuurder MIND Marjan ter Avest

Kenniscentrum Phrenos website

Aankondiging vertrek directeur-bestuurder MIND Marjan ter Avest

Marjan ter Avest vertrekt per december 2022 als directeur-bestuurder van MIND. Zij bekleedt deze functie sinds september 2016, en is daarnaast sinds 2007 reeds betrokken als directeur van de vereniging MIND Platform. In deze periode gaf Marjan onder meer leiding aan de oprichting, eenwording en positionering van de organisatie MIND. Ze was tevens medeoprichter van MIND Us, met koningin Maxima als erevoorzitter. Kenniscentrum Phrenos is Marjan ter Avest zeer erkentelijk voor haar werk en de goede samenwerking.

De Raad van Toezicht van MIND betreurt het vertrek van Ter Avest. Zij is haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de ontwikkeling en positionering van MIND als de koepel van, voor en door cliënten-en familieorganisaties in de ggz en als gezondheidsfonds dat kennis en innovatie rond mentale gezondheid bevordert en alle mensen in Nederland laagdrempelige hulp biedt via de hulplijn MIND Korrelatie. Wilma van der Scheer, voorzitter: “Marjan ter Avest heeft een cruciale rol gespeeld in de vorming van MIND tot wat het nu is: een organisatie die stevig is gegroeid in aantal lidorganisaties, grote slagkracht heeft bij beleidsbeïnvloeding en een autoriteit is op het gebied van voorlichting over mentale gezondheid. Waarbij inzet van ervaringsdeskundigen een rode draad is. De mens staat altijd centraal bij Marjan. Dat bracht zij in op beleidsniveau, als het over complexe maatschappelijke vraagstukken ging, en toonde zij ook in het leidinggeven aan de organisatie MIND en bij de behandeling van individuele vragen die daar terecht kwamen. Mede dankzij Marjan zijn de randvoorwaarden voor begrip, steun en zorg voor mensen met psychische problemen en hun naasten verbeterd. Grote waardering en dank gaan dan ook naar haar uit.” Het is nu aan het Bestuur van de Vereniging om samen met de Raad van Toezicht van de Stichting te voorzien in de opvolging.

Sprong in bespreekbaarheid mentale gezondheid

Onder de leiding van Ter Avest maakte MIND een enorme sprong in het zichtbaar en bespreekbaar maken van mentale gezondheid in alle domeinen van onze samenleving. Zo is MIND actief in het onderwijs, bedrijfsleven, overheid, politiek, het sociaal domein en op internet. Deze aanpak resulteerde in een steeds groter draagvlak in Nederland om in gezamenlijkheid te investeren in mentale gezondheid. En zo komt de droom van MIND dichterbij, namelijk: een samenleving waarin psychische gezondheid wordt gekoesterd en daarin wordt geïnvesteerd teneinde onnodig psychisch leed te voorkomen. Zodat iedereen die nu of in de toekomst te maken heeft met psychisch leed kan rekenen op begrip, ondersteuning en goede zorg.
Marjan ter Avest: “MIND is een gedreven organisatie met een grote en steeds groter wordende maatschappelijke relevantie. Meer dan ooit staat onze mentale gezondheid onder druk. We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het samenbrengen van partijen die in gezamenlijkheid de vraagstukken van nu kunnen oplossen. Waarbij de eenheid van de landelijke stichting en de cliënten- en naastenvereniging van MIND een stevig fundament vormt. Ik ben er trots op om een gezondheidsfonds te hebben gerealiseerd dat is geladen met cliënten- en naastenperspectief. Het is ook voor de toekomst ontzettend belangrijk dat alle krachten worden gebundeld om psychische klachten te voorkomen en waar nodig passende hulp te kunnen bieden. Het was een voorrecht om hieraan de afgelopen jaren met ziel en zakelijkheid sturing te geven.”

 

Back To Top