Skip to: 24 mei: Psychose Awareness Day

Kenniscentrum Phrenos website

24 mei: Psychose Awareness Day

Op 24 mei is het Psychose Awareness Day! Omdat psychose in de samenleving nog steeds een onbekende en onbegrepen aandoening is en omdat dat helaas tot veel vooroordelen en stigmatisering leidt, vragen mensen over de hele wereld op 24 mei op Psychose Awareness Day aandacht voor psychose.

Ook het Netwerk Vroege Psychose (NVP), onderdeel van Kenniscentrum Phrenos, organiseert jaarlijks op deze dag activiteiten om een realistischer beeldvorming van mensen met een psychose te bewerkstellingen.

Beeldvorming

In de pers komt psychose meestal voor in verband met een misdrijf. Dit versterkt het algemene beeld dat mensen met een psychose agressief en gevaarlijk zijn. Dit beeld klopt echter niet. Sterker nog, mensen met psychose zijn 4 keer vaker slachtoffer dan dader.

Ongeveer 2-3% van de mensen voldoet ooit in hun leven aan de diagnose psychose. Dat betekent dat er in een gemiddelde straat in Nederland 1-2 personen wonen die ooit een psychose meemaken. Psychotische ervaringen, ook wel bijzondere ervaringen genoemd, komen gemiddeld bij 40% van de jeugd voor.

Normaliseren

Normaliseren, oftewel de boodschap afgeven dat psychopathologie geen identiteit is maar een kwetsbaarheid die gedurende bepaalde periodes in het leven problemen kan geven, is van groot belang voor deze groep mensen. Normaliseren voorkomt dat mensen met een psychotische kwetsbaarheid worden uitgesloten uit de samenleving en gaat eenzaamheid, stress en verergering van klachten tegen.

Psychose Awareness Day is in het leven geroepen om zo veel mogelijk mensen in onze samenleving te bereiken met betrouwbare kennis over psychose. We beogen daarmee mensen met een psychose meer kans te bieden op een levenswaardig leven met sociale contacten, een opleiding, een baan etc. Kortom alles wat iedereen wil.

Op 24 mei organiseert het Netwerk Vroege Psychose de Netwerkconferentie.

Meer informatie en aanmelden

Back To Top