Skip to: 13 HOP-facilitators gecertificeerd

Kenniscentrum Phrenos website

13 HOP-facilitators gecertificeerd

Op 17 april hebben 13 cursisten de training voor HOP-facilitators succesvol afgesloten. Dit is de eerste lichting van HOP-facilitators getraind door Kenniscentrum Phrenos. HOP staat voor Honest Open en Proud. Deze cursus is in 2014 ontwikkeld door onderzoeksinstituut NAMI-Chicago onder leiding van Patrick Corrigan en Robert Ludin vanuit het inzicht dat weten of en hoe je open kan zijn bijdraagt aan herstel.

Wat is HOP?

Centraal bij HOP staat het verkennen van ervaringskennis van openheid rond psychische problemen en het verkennen van manieren waarop je open wilt zijn en van het verkennen en doorbreken van (zelf)stigma.

HOP wordt aangeboden in 3 tot 4 bijeenkomsten van 3 uur in een groep van 8 tot 12 deelnemers begeleid door twee geschoolde HOP Facilitators. In de eerste drie bijeenkomsten komen aan bod: het afwegen van voor en nadelen van openheid, manieren om open te zijn, het uitproberen om ergens open over te zijn. De vierde bijeenkomst behandelt het herkennen en omgaan met (zelf)stigma.

Trainingen en refreshers

Kenniscentrum Phrenos verzorgt de trainingen voor HOP-facilitors. Houd hiervoor onze scholingspagina in de gaten.
De eerstvolgende tweedaagse HOP – Landelijke training Facilitator Refresher vindt plaats op vrijdag 16 juni en maandag 19 juni 2023.

 

Back To Top