Skip to: Werkconferentie ‘Best Practices uit de Taskforces EPA’ 14 september 2018

Kenniscentrum Phrenos website

Werkconferentie ‘Best Practices uit de Taskforces EPA’ 14 september 2018

Vrijdag 14 september werd de Werkconferentie ‘Best Practices uit de Taskforces EPA’ gehouden bij Herstelacademie Enik in Overvecht. Doel van deze Taskforces is om het regionale aanbod van ambulante zorg voor mensen met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) te verbeteren door innovatieve samenwerking tussen GGz partijen (ZvW) en gemeenten (WMO) te stimuleren. Tijdens de conferentie zijn de tussentijdse landelijk resultaten gepresenteerd van het project, uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met Zilveren Kruis.

10 regionale Taskforces: de proeftuinen

Tijdens de werkconferentie zijn de bevindingen besproken en aangevuld door de betrokkenen uit de 10 regionale Taskforces. Ook zijn er veel ervaringen uitgewisseld en is met aanwezigen nagedacht over de gewenste ontwikkelingen voor de toekomst. Op basis van de uitkomsten van deze middag zullen we een handreiking opstellen voor de Taskforces EPA (in verschillende fases van hun ontwikkeling), die begin 2019 beschikbaar is.

Het programma startte met de opening en inleiding door Jaap van Weeghel, Directeur Wetenschap Kenniscentrum Phrenos.

Daarna presenteerden Chrisje Couwenbergh en Lars de Winter de tussentijdse resultaten van de landelijke inventarisatie van Best Practices uit de Taskforces EPA.

Presentaties

Inleiding Jaap van Weeghel

Presentatie tussentijdse resultaten

 

Back To Top