Skip to: Verslag werkconferentie Herstellen en meedoen in arbeid 19 april 2016

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag werkconferentie Herstellen en meedoen in arbeid 19 april 2016

Werkconferentie
Herstellen en meedoen in arbeid
dinsdag 19 april 2016 – D’n Bogerd, Druten

logo Werk en WRAP MvW bew TV 23-2-15
Vanuit de RIBW Nijmegen & Rivierenland willen wij met onze cliënten en samenwerkingspartners bevorderen dat iedereen die dat wil, kan werken en meedoen in de samenleving. Persoonlijk herstel en (arbeids)participatie zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Programma

Op de werkconferentie stond de vraag centraal hoe we de genoemde ambities (ieder die wil, doet mee) kunnen waarmaken. En we gingen na hoe cliënten, ervaringsdeskundigen en andere professionals binnen en buiten de RIBW daaraan kunnen bijdragen.
De werkconferentie vond plaats met 75 deelnemers en was een succesvolle ontmoeting tussen medewerkers, ervaringsdeskundigen, cliënten van RIBW N&R, medewerkers van UWV en van gemeenten, ondernemers, medewerkers Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en medewerkers van regionale zorgorganisaties.
De bijeenkomst had ook als doel om met elkaar na te gaan hoe in de organisaties concrete verbeterslagen gemaakt kunnen worden.
In de ochtend werden het beleid en de ambities van de RIBW verder toegelicht. Een ervaringsverhaal maakte duidelijk wat herstellen en echt meedoen betekenen in iemands leven, en wat daarvoor nodig is.
Er was speciale aandacht voor twee benaderingen die bij deze verandering kunnen helpen. Bij de RIBW kunnen cliënten werken aan hun persoonlijk herstel, bijvoorbeeld met behulp van de training Wellness Recovery Action Planning (WRAP). WRAP helpt mensen om zelf de regie over hun leven op te pakken.
En we gaan in op de arbeidsbegeleidingsmethodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS). IPS focust op plaatsen in het reguliere bedrijfsleven (zie ook IPS-film). WRAP en IPS zijn volgens onderzoek effectief.
Klik hier voor het volledige programma.
Zie verslag op de website van RIBW NR.

Onderstaand treft u de Power Points aan van de sprekers.

Sociale ondernemingen (download pdf)
Theo Duijker, werkgever, Enspiratie
QUIZ. En: wat is IPS? (download pdf) IPS-film
Harry Michon, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut
Wat is WRAP, en hoe doen we dat bij de RIBW? (download pdf)
Dienke Boertien, stafmedewerker Herstel en Ervaringsdeskundigheid, Kenniscentrum Phrenos en Rika Hop, herstelcoach RIBW

Organisatie

RIBW Nijmegen & Rivierenland, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos.
ribw nijmegenLogo_Trimbos_zonder regel_kleur_HRLogo Kenniscentrum Phrenos
ZonMw
Deze werkconferentie wordt mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van het programma Participatie en Gezondheid,  ZonMw.
1-1_logo_ZonMw

Achtergrondinformatie

over IPS: IPS 1 en IPS 2
over WRAP
 

Back To Top