Skip to: Verslag vervolgconferentie Over de Brug 21 september 2016

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag vervolgconferentie Over de Brug 21 september 2016

woensdag 21 september 2016 9.30-16.30 uur, The Color Kitchen
Klik hier voor het programma (download pdf)

Onderstaand treft u de Power Points aan van de sprekers.

Integrale bekostiging: wat levert het op en wat zijn de knelpunten? (download pdf)
Caroline Baan, hoogleraar Integrale gezondheidszorg, Tranzo Universiteit Tilburg
In vogelvlucht: de ontwikkelingen en uitdagingen voor implementatie (download pdf)
Jaap van Weeghel, wetenschappelijk directeur, Kenniscentrum Phrenos
Hoe krijgen cliënten en naasten meer de regie? (download pdf) (download PowerPoint)
Irene van de Giessen, directeur, HerstelTalent
Hoe ga je om met taaie implementatievraagstukken? (download pdf)
Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur, Verwey-Jonker Instituut

Onderstaand treft u de Power Points aan van de workshops.

1. Huisvesting en innovatieve woonvormen
2. FACT 2.0, aansluiting bij het sociale domein (wijkteams en FACT-teams)
a) GGz Noord-Holland-Noord: Marja Maarse (download pdf)
b) Mondriaan: prof. dr. Philippe Delespaul (download pdf)
3. Aan het werk
4. Samenwerking gemeente en zorgverzekeraar
5. Samenwerken met private partijen: Health impact bonds/social impact bonds (download pdf)
6. Stigma en MHFA (download pdf)
7. EPA in het buurthuis / welzijn
a) pilot GGz in de wijk – stadsdeel Amsterdam Zuid: Georgette Groutars (download pdf) Moni Hanasbei (download pdf)
b) Meedoen/Wijkservicepunt Zeist-Noord (download pdf)
8. De nieuwe GGZ (download pdf)
9. Aanjaagteam Personen met verward gedrag (download pdf)
10. Herstel voor iedereen
11. Sociale netwerk-app’s (download pdf)
12. Samen met naasten: cliënten, familie en naasten betrekken bij de behandeling: Roland Hoven en Olaf Galisch (download pdf), Greet Wilrycx en Barbara Breugelmans (download pdf)
13. Somatische gezondheid (download pdf)
14. Cliëntsturing

Back To Top