Skip to: Verslag van Netwerkconferentie Netwerk Vroege Psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag van Netwerkconferentie Netwerk Vroege Psychose

Netwerk Vroege Psychose
3 november 2016 Amsterdam
Download de programmafolder
plaatje

Chrissie Koks schreef een verslag van de Netwerkconferentie NVP (download pdf)

Hieronder kunt u de presentaties van de sprekers downloaden

IMGP0659Opening door dagvoorzitter Liesbeth de Lange,  psychiater VIP-team Amsterdam, manager behandelzaken, Mentrum
 
 

Toen/nu

IMGP0680Vroegdetectie en geïndiceerde preventie: van VIP psychose naar VIP psychiatrie?, Prof. dr. Don Linszen, psychiater, emeritus hoogleraar Psychiatrie, AMC Amsterdam (download presentatie in pdf)
 
 
IMGP0686CGTp: van stress-reductie naar MESS-preventie, prof. dr. Mark van der Gaag, klinisch psycholoog, hoofd psychose onderzoek, Wetenschappelijk Onderzoek & Innovatie, Parnassia,  hoogleraar klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam (download presentatie in pdf)
 
 
IMGP0699VIP in – VIP out,  prof. dr. Lieuwe de Haan, psychiater,  hoogleraar Psychotische Stoornissen, Academisch centrum Psychiatrie, AMC (download presentatie in pdf)
 
 
IMGP0707VIP in de polder, Dr. Wim Veling, psychiater, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen,
voorzitter commissie NVP
 
 
IMGP0729IMGP0734IMGP073520161103_121044Talkshow ‘Wat werkt wel en wat werkt niet?’  Ervaringen in de samenwerking met bedrijfsleven/onderwijs/gemeenten
Debby Kamstra, IPS-coördinator, VIP-team Amsterdam, Mentrum in gesprek met:
(vlnr)Marga Homan, teammanager afdeling Werk en Re-integratie, gemeente Amsterdam; Saskia Quanjer, verzekeringsarts np, UWV; Berend de Groote, adviseur Participatie, Dienst Werk en Inkomen, gemeente Amsterdam; Marga Oostindie, Centraal Expertise Centrum, programmaleider UWV GGZ Convenant
Nu/toekomst
VIP Vip… en hoe dan verder? IMGP0767Jules Tielens, psychiater, psychosecentrum De Brouwerij, Molemann Tielens (download presentatie in pdf)
 
 
 
IMGP0777Tips betreffende de ontwikkeling van VIP,  prof. dr. Jim van Os, psychiater, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Capaciteitsgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht (download presentatie in pdf)
 
 
IMGP0787Knoop of kruis? Dr. Wim Veling, psychiater, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen,
voorzitter commissie NVP (download presentatie in pdf)
 
 
IMGP0799Headspace ontwikkelingen in Nederland,  Rianne Klaassen, K&J-psychiater & Stefanie Rosema, psycholoog/onderzoeker,
De Bascule, kinder- en jeugdpsychiatrie, AMC Amsterdam (download presentatie in pdf)
 
 
IMGP0880Elkaar ontmoeten in kwetsbaarheid,  Jeroen Kloet, psychiater, Vroeg Interventie Psychose team, GGz Breburg (download lezing in pdf)
 
 
 
Twee ronden workshops – Voor uw dagelijkse praktijk
IMGP0811 Trauma en Psychose; hoe ga je in gesprek over trauma?
David van den Berg, klinisch psycholoog, Parnassia
Tonnie Staring, klinisch psycholoog, Vroege Psychose ABC, Altrecht
 
 
 
 
 
IMGP08012) Cor & Kim, Kor & Cim, Kom & Cir; film en dialoog over (positieve) oordelen en vooroordelen rondom psychose
Cor Booy, VIP-cliënt/filmmaker
Kim Helmus, gz-psycholoog, Mentrum
 
 
 
 
IMGP0822 IMGP0824 IMGP0849 IMGP0850 3) Kickboksen; weerbaarheidstraining voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid
Elise van der Stouwe, promovendus, Klinische Neuropsychiatrie, UMC Groningen
Bertine de Vries, promovendus, Klinische Psychologie & Experimentele  Psychopathologie, Rijksuniversiteit Groningen
 
 
 
 
 
IMGP08134) Ik ben normaal, ik heb geen probleem; over normalisering van psychische kwetsbaarheid
Meike Jansen, ervaringsdeskundige in de GGZ en nu student aan de HKU Theater.
 
 
 
 
IMGP0741IMGP08755) Interactievaardigheden Live
Prof. dr. Lieuwe de Haan, psychiater, hoogleraar Psychotische Stoornissen, Academisch centrum Psychiatrie, AMC
Jules Tielens, psychiater, psychosecentrum De Brouwerij, Molemann Tielens
Tom Kuipers, psychiater, Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme en VIP-cliënten
 
 

Plaats

Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, 1017 EM Amsterdam
IMGP0662IMGP0712  IMGP0719 IMGP0717
 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij Kwaliteitsregister V & V, Verpleegkundig Specialisten Register, FGzPt en NVvP.
 
 
 
 
 
 
 

Back To Top