Skip to: Verslag van het Psychosecongres 2018

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag van het Psychosecongres 2018

‘Participatie is een mensenrecht; participatie is therapie’

22 november 2018 Congrescentrum Regardz Zwolle

Sinds 14 juli 2016 is het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap in Nederland van kracht. Het is een krachtig document dat inspiratie geeft, maar ook vragen opwekt over hoe de psychiatrie zich over de volgende jaren kan ontwikkelen.
Het Psychosecongres 2018 koos het verdrag als thema. Lees meer

Bekijk de foto-impressie van de dag door Kristien Harmsen (download pdf)

Nico de Louw schreef een mooi verslag over het congres (download pdf).

Bekijk hier het video-interview met Guus van Weelden, lid Raad van Bestuur UWV:

Hieronder kunt u het programma raadplegen met uitleg over de workshops.

Programma

[table colwidth=”10|100″ ]

09.00$Ontvangst en registratie
09.45$Opening door dagvoorzitter Marieke Pijnenborg, hoogleraar Klinische psychologie in het bijzonder met betrekking tot psychotische stoornissen, Rijksuniversiteit Groningen
09.50$Plenaire lezing I: Interview Guus van Weelden, lid Raad van Bestuur UWV ‘het VN-verdrag en het UWV’ (video-interview)
10.05$Plenaire lezing II: ‘Participatie en het VN-verdrag, leidt dat tot een zorgzame GGz?’~~Philippe Delespaul, klinisch psycholoog,~~hoogleraar Innovatie in de GGz, School for Mental Health & Neurosciences,~~
Universiteit Maastricht
10.20$Vragen en discussie
10.25$Plenaire lezing III: Mensenrechten en participatie: waar schuurt het?~~Carola van Alphen, voorzitter Anoiksis
10.40$Vragen en discussie
10.45$Pauze, informatiemarkt, postermarkt
11.15$doorloop naar zalen
11.20$Ronde I deelsessies~~- Parallelsymposium ‘Herziening van de adviesnota Rijgeschiktheid bij psychose’~~- Parallelsymposium ‘Het VN-verdrag: wat kan een hulpverlener daarmee?’ ~~- Parallelsymposium Wetenschappelijk onderzoek I (onderzoekspresentaties 1-5)~~moderator: Jaap van Weeghel, directeur wetenschap, Kenniscentrum Phrenos~~- workshops 4-10
12.35$Lunch, informatiemarkt, postermarkt
13.35$Doorloop naar zalen
13.40$Ronde II deelsessies~~- Parallelsymposium ‘Verslaving en vroege psychose’~~- Parallelsymposium Wetenschappelijk onderzoek II (onderzoekspresentaties 6-10)~~moderator: Jaap van Weeghel, directeur wetenschap, Kenniscentrum Phrenos~~- workshops 13-20
14.55$Pauze, informatiemarkt, postermarkt
15.25$Plenaire lezing IV: De impact van het VN-verdrag in andere landen; do’s and dont’s voor de Nederlandse GGz~~
Rob Keukens, Mental Health consultant Global Initiative on Psychiatry (GIP), inhoudelijk adviseur GGZ Ecademy ~~Download de lezing

15.40$Vragen en discussie
15.45$Uitreiking posterprijs Wetenschappelijk door Jaap van Weeghel, directeur wetenschap, Kenniscentrum Phrenos, voorzitter posterjury
16.00$Plenaire lezing V / Jong Talent-lezing ‘Thinking inside the box – het veranderen van leefstijl om de gezondheid van opgenomen mensen met een ernstig psychiatrische aandoening te verbeteren’~~Jeroen Deenik, promovendus, gezondheidspsycholoog en psychomotorisch therapeut, Langdurige Zorg GGz Centraal~~Lees meer
16.20$Vragen en discussie
16.25$Slotwoord door dagvoorzitter Marieke Pijnenborg
16.30$Borrel

[/table]

Deelsessies

Vanwege onvoldoende belangstelling komt een aantal deelsessies te vervallen.

[table colwidth=”10|100″ ]

$RONDE I 11.20 – 12.35 uur

1$Parallelsymposium ‘Herziening van de adviesnota Rijgeschiktheid bij psychose’ Lees meer
2$Parallelsymposium ‘Het VN-verdrag: wat kan een hulpverlener daarmee?’
3$Parallelsymposium Wetenschappelijk onderzoek I Lees meer
4$Workshop ‘Mensenrechten en Stigma’ Lees meer
5$Workshop ‘Patronen doorbreken met Temstem’ Lees meer
6$Workshop ‘Woonstart – op weg naar herstel voor iedereen’ Lees meer
7$Workshop ‘Het gebruik van de IROC in de behandeling bij FACT’ Lees meer
8$Workshop ‘Herschikking van taken bij behandeling met Clozapine’ Lees meer
9$Workshop ‘Cognitieve rehabilitatie interventies bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening’ Lees meer
10$Workshop ‘Centrum voor Consultatie en Expertise – ontwikkelen en delen van een handelingsperspectief’Lees meer

[/table]

[table colwidth=”10|100″ ]

$RONDE II 13.40 – 14.55 uur

11$Parallelsymposium ‘Verslaving en vroege psychose’ Lees meer
12$Parallelsymposium Wetenschappelijk onderzoek II Lees meer
13$Workshop ‘Aan de slag met het VN-verdrag – Recepten om mee te doen’ Lees meer
14$Workshop ‘De kringen naar buiten – Narratieve ruimte binnen de Triade’ Lees meer
15$Workshop ‘Stemmen horen, emancipatie en mensenrechten’ Lees meer
16$Workshop ‘C.V. voor de Toekomst – de online tool’ Lees meer
17$Workshop ‘Interventie Dit Ben Ik – Op ontdekkingsreis door je leven voor persoonlijk herstel’ Lees meer
18$Workshop ‘Mindset: een Cognitieve Remediatie training voor jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid die een opleiding volgen’ Lees meer
19$Workshop ‘We like to move it: MoVIT!!!’ Lees meer
20$Workshop ‘De toekomst van ons FACT; een rondje langs de velden’ Lees meer

[/table]

Overzicht posters Psychosecongres 22 november 2018

WETENSCHAPPELIJK
[table colwidth=”10|20|80″ ]
Poster nr.$Presentator$Titel

W 1$Jojanneke Bruins$Onder de loep: argumenten voor cannabisgebruik bij psychose
W 2$Hettie Aardema$Validering van de I.ROC bij mensen met een ernstige psychische aandoening, waar staan we?
W 3$Nuray Cakici$Verhoogde Serum Leptine- en Insulinewaarden bij Schizofrenie en Depressie: een ‘Cross-disorder Proteomics Analysis’
W 4$Elise van der Stouwe$Beat Victimization! Een psychomotorische weerbaarheidstherapie met kickboks-oefeningen voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid: resultaten van een RCT
W 5$Sara van der Tuin$Psychotische ervaringen in de klinische (voor)stadia van psychose: kwantitatieve en kwalitatieve verschillen
[/table]

ZORGINNOVATIE
[table colwidth=”10|20|80″ ]
Poster nr.$Presentator$Titel

Z 1$Gerrit Hartgers$Capaciteitsplanning als onderdeel van ART-gericht denken en werken

[/table]

Locatie

Congrescentrum Regardz, De Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1, Zwolle

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door Kwaliteitsregister V&VN (GGz 5pnt., SPV 5 pnt.), VSR (5 pnt.), FGzPt (5 pnt.), NVVP (5 pnt.) en Registerplein (Maatschappelijk werk 5 pnt, Psychodiagnostisch Werkenden 5 pnt.).

Organisatie /  Programma

Kenniscentrum Phrenos
Tel. 030 – 2931626
kcp@kcphrenos.nl

 

Back To Top