Skip to: Verslag van de Studiedag ‘Ik doe mee, Ik hoor erbij’

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag van de Studiedag ‘Ik doe mee, Ik hoor erbij’

Nieuwe inzichten uit onderzoek én praktijk rond maatschappelijk herstel en inclusie in Nederland

Mensen met psychische aandoeningen hebben doorgaans dezelfde wensen op het gebied van sociale inclusie als andere Nederlanders. Maar vanwege hun aandoening en bijkomende beperkingen kost het hen vaak veel meer moeite om die te verwezenlijken. De laatste jaren zijn veel ontwikkelingen in praktijk en onderzoek om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen om, op basis van hun eigen wensen, aan de samenleving deel te nemen (Over de brug, 2014). Toch blijkt dat er extra inspanningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat hulpverleners en begeleiders mensen hierin goed kunnen ondersteunen.

Online studiedag 18 november 2021

Vanwege de Coronapandemie werd het programma ingekort en online aangeboden. De workshops in de middag zullen op een later tijdstip live doorgaan. Dagvoorzitter was dr. Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving, hogeschool Windesheim, Zwolle. Ongeveer 100 deelnemers volgden online studiedag.
Het programma bood een overzicht van de belangrijkste inzichten van de afgelopen jaren in het bevorderen van de sociale inclusie en participatie van ggz-cliënten. Onderzoekers presenteerden hun belangrijkste bevindingen van recentelijk afgerond onderzoek naar herstelondersteunende methodes. Ook cliënt- en familievertegenwoordigers deelden vanuit hun perspectief de belangrijkste inzichten van het afgelopen decennium en welke lessen we hieruit kunnen trekken voor de toekomst. De presentaties kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Douglas Bennett Award 2021

Tijdens de studiedag werd de Douglas Bennett Award 2021 uitgereikt, een prijs voor een groep mensen die samenwerken aan een project of initiatief rond kwaliteitsverbetering in de behandeling en/of begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen ten behoeve van rehabilitatie en herstelondersteuning. er waren 10 projecten voorgedragen en daaruit heeft de programmacommissie 3 genomineerden gekozen: Enik Recovery College, het project GEK in de KLAS en het project TUNE in. Zij presenteerden kort hun initiatief. (Zie ook onderaan dit verslag.) Jaap van Weeghel, voorzitter van de jury,  reikte de Award uit aan Ton Verspoor en Dylan Peters van Enik Recovery College. Lees meer

Presentaties

Meedoen en erbij horen: een landelijk beeld
Presentatie over de nieuwe gegevens van het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Jaarlijks beantwoorden de panelleden vragen over hoe zij wonen, leven en werken. Lex Hulsbosch liet enkele recente kerncijfers zien die daarop gebaseerd zijn, zoals over werk, eenzaamheid en ervaringen met zorg en gaan hierover in gesprek met cliënten en familie.
Door Lex Hulsbosch, wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie, Trimbos-instituut, Utrecht.
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Onderzoek en praktijk van rehabiliatiemethodieken SRH en IRB: lessons learned en toekomstige ontwikkelingen
Rehabilitatiegericht denken en werken deed dertig jaar geleden in Nederland zijn intrede. Geïnspireerd door de Boston approach uit de VS, werden er in Nederland vergelijkbare methodische werkwijzen ontwikkeld die de aandacht voor participatie moesten stimuleren en in het denken en doen van professionals moest helpen verankeren. In deze bijdrage gaan de ontwikkelaars van twee grote rehabilitatiemethodieken in Nederland -IRB en SRH- samen met onderzoekers in gesprek over wat het de GGZ heeft gebracht, onderzoeksresultaten en de uitdagingen in de praktijk.
Door dr. Sarita Sanches, senior stafmedewerker onderzoek en beleid, Kenniscentrum Phrenos, Annemarie Zijlstra, projectmanager, Stichting Rehabilitatie ‘92 en senior adviseur, Cosis,  dr. Diana Roeg, programmaleider onderzoek, Kwintes en Tranzo, Tilburg University, Dirk den Hollander, Nei skoen Recovery Learning Community en dr. Neis Bitter, adviseur zorgontwikkeling, GGZ Rivierduinen, Leiden.
De presentaties kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Welke ontwikkelingen hebben we de afgelopen 10 jaar gezien, wat is er (niet) in gang gezet, welke vragen staan nog open en veelbelovende interventies IPS, CAT en VICTORIA
Door dr. Lisette van der Meer, universitair docent klinische & ontwikkelingsneuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen en senior onderzoeker, Lentis ART, Zuidlaren en dr. Charlotte Wunderink, lector Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen, Hanzehogeschool Groningen en senior onderzoeker, GGZ Friesland.
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Totaal overzicht in een korte presentatie, prof. dr. Jaap van Weeghel, adviseur Kenniscentrum Phrenos en emeritus hoogleraar Tranzo, Tilburg University.
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Pitches Douglas Bennett Award

Ton Verspoor en Dylan Peters hielden een pitch voor Enik Recovery College. De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Laura Liebregt hield een pitch over GEK in de KLAS, een project van De Kentering:

Mariska Minnen, kwartiermaker bij Lister, hield een pitch over TUNE IN. De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

 

Deze studiedag werd georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met Rehabilitatie ’92, RINO-groep, Mind en het Trimbos-instituut

Back To Top