Skip to: Verslag van de NVP Netwerkconferentie VIP: the Future is now! 

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag van de NVP Netwerkconferentie VIP: the Future is now! 

Op 4 november 2021 vond in Eindhoven bij GGzE de NVP Netwerkconferentie VIP: the future is now! plaats. Ruim 75 mensen kwamen bijeen om te praten over Vroege Interventie Psychose (VIP). Een VIP-team heeft als doel om psychotische klachten bij met name jongeren zo snel mogelijk na het ontstaan te behandelen om verergering te voorkomen.

Hieronder vindt u het programma met daaraan gekoppeld de vrijgegeven presentaties.

Dagvoorzitters waren:
Machteld Marcelis en Pieter-Bas Kantebeen, GGzE

 

Lezing

Thérèse van Amelsvoort en  Machteld Marcelis hielden samen de lezing ‘Vroege psychosezorg vanuit transitie en transdiagnostisch perspectief”. Er is veel beweging in het ggz-zorglandschap. Transities naar de wijk richten zich op ontschotting en een transdiagnostische benadering van psychische klachten. Hoe kan dit nu het beste worden vorm gegeven? Therese van Amelsvoort belichtte dit vanuit het overbruggen van de traditionele de leeftijdsgrenzen en Machteld Marcelis vanuit het vergroten van de toegang tot zorg voor mensen met comorbide psychische klachten. Centraal stond de vraag hoe de translatie te maken vanuit het VIP-concept naar de cultuur waarin het levensloop- en transdiagnostisch perspectief op psychische klachten gaan leiden tot ontschotten van de ggz, omarmen van complexiteit en comorbiditeit en tegelijkertijd vergroten van de aandacht voor vroege opsporing en interventie.
Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort is psychiater en hoogleraar Transitiepsychiatrie, Universiteit Maastricht en mede-oprichter van @ease. Prof. dr. Machteld Marcelis is hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie, Universiteit Maastricht. Psychiater bij TOPGGZ centrum VIBE en hoofdopleider psychiatrie, GGzE. Download presentatie van Thérèse van Amelsfoort.

Hierna ging het publiek uiteen in 6 discussiegroepen om hun eigen werkervaringen op dit gebied te bespreken. De ochtend eindigde met een interactief debat aan de hand van de opbrengsten uit de discussiegroepen, begeleid door de dagvoorzitters.

 ’s Middags waren er twee workshoprondes.

Workshopronde I

1. Aan het stuur of bijrijder? Hoe ondersteun je eigen regie bij jongeren met psychosekwetsbaarheid door Sanne van Eeghen, senior psychiatrisch verpleegkundige en rehabilitatiedeskundige, auteur van het boek GRIP bij psychosegevoeligheid en Rimke van der Geest, ambulant verpleegkundige Team GO, medisch antropoloog, VIP Mentrum, Amsterdam.
De workshop GRIP gaat over hoe jongeren met psychosegevoeligheid te coachen naar zo veel mogelijk eigen regie, zowel in gezondheid als in het gehele leven. De basis van de workshop is het boek (zelf) GRIP bij psychosegevoeligheid. Hoe coach je iemand naar eigen regie. Ben je ook in het werk met het thema “eigen regie in gezondheid en leven” bezig, of heb je er eigenlijk nog nooit echt over nagedacht? Kom naar deze workshop, deel je ideeën en pik mogelijk een ander op.

3. Inzet familie-ervaringsdeskundige, over de rol van ouders in een psychotische episode van kinderen door Gijsbert Mulder en Edith Peters, SPV in opleiding tot systeemtherapeut, VIP team Apeldoorn Zutphen, GGNet.
Gijsbert Mulder is vader van twee kinderen met recidiverende psychotische klachten. Hij spreekt vanuit zijn persoonlijke ervaring met ouders en gezinnen van VIP-patiënten, met als doel ondersteuning en hoop te bieden. Samen met de afdeling preventie geeft hij de cursus: Omgaan met psychose. Tijdens deze workshop keken we naar een indringende filmopname van Gijsbert en zijn zoon David, vervolgens gingen de aanwezigen  op een speelse manier met elkaar in gesprek gaan over de inzet van familie-ervaringsdeskundigen.

4. Bijwerkingen zijn geen bijzaak! door Desiree Daems, verpleegkundig specialist GGZ en Marije van Halteren, verpleegkundige in opleiding tot specialist GGZ, VIP Reinier van Arkel, Den Bosch.
Psychofarmaca, specifiek antipsychotica, wordt ingezet bij de behandeling van een psychotische stoornis. Deze medicatie kan naast gewenst effect, bijwerkingen veroorzaken wat gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Door bijwerkingen tijdig te signaleren en op te volgen kunnen gezondheidsrisico’s beperkt worden. Klinkt logisch, maar hoe doe je dat nou? In deze workshop werd stilgestaan bij dilemma’s, hobbels en succesfactoren bij de zorg rondom bijwerkingen door antipsychotica.

Workshopronde II

5. Een ervaringsdeskundige staf …. de volgende stap in het implementeren en inbedden van Herstel en ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie, door Ervaringsdeskundige staf bij GGzE, door Rowdy Retera, ervaringsdeskundige, VIP team GGZ Eindhoven.
Tijdens deze workshop ging Rowdy terug in de tijd. Raad van bestuur heeft de opdracht uitgezet om een ervaringsdeskundige staf op te richten. De werkgroep is aangesteld om dit vorm te geven. Welke keuzes gaan ze maken? Wat zijn hun prioriteiten? Welke dilemma’s zijn er? Tijdens de workshop liet de workshopleider zien hoe de ervaringsdeskundige staf bij het GGzE tot stand is gekomen. Download presentatie
Download handout

6. De rol van imagery bij het ontstaan en behandelen van psychose: Een verbeelding of een nieuw toekomstbeeld? door Karin van den Berg, klinisch psycholoog en PhD student en Hella Janssen, psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog en PhD student, GGZ Eindhoven.
Er is behoefte om de effectiviteit van CGt te verbeteren. De afgelopen decennia is de CGt voor veel psychische problemen verbeterd door imagery technieken toe te voegen. Recent is er ook onderzoek gedaan naar toepassingen van imagery technieken in de CGt voor mensen met psychotische klachten. Deze presentatie gaf inzicht in de laatste inzichten over de rol van imagery bij psychotische klachten, legde uit wat een CGt-behandeling met imagery technieken inhoudt en hoe onderzoek van de workshopleiders naar imagery en psychose eruitziet: ze onderzoeken de samenhang tussen imagery en auditieve hallucinaties door een groot vragenlijstonderzoek. Vervolgens gaan ze onderdelen uit het IMCT-behandelprotocol onderzoeken bij mensen met auditieve hallucinaties en een diagnose in het psychosespectrum. Naast theorie en onze onderzoeksopzet, vertelden ze ook over voorlopige eerste ervaringen van cliënten met deze nieuwe met imagery verbeterde CGt. In het interactieve deel van de workshop gingen ze dieper in op imagery diagnostiek en behandelmogelijkheden.

7. Hamlett studies: de rol van afbouwstrategieën bij vroege psychose, door Priscilla Oomen, PhD student, UMC Utrecht en dr. Marieke J.H. Begemann, Postdoctoraal onderzoeker & HAMLETT project manager, Universitair Medisch Centrum Groningen.
Antipsychotica zijn de gouden standaard in het behandelen van psychose en om die reden worden ze in veel richtlijnen aangeraden voor de lange termijn preventie van een psychotische terugval. Toch hebben veel mensen last van de bijwerkingen van antipsychotica, waardoor de vraag opkomt: “(Wanneer) kan ik stoppen met de medicatie?”. Tijdens de workshop willen we met jullie in gesprek over het afbouwen. Wanneer doe je dat? Hoe begin je daaraan? Waar kun je rekening mee houden? Bij het HAMLETT onderzoek is al veel geleerd over medicatie afbouwen en dat werd in de workshop gedeeld. Ook keken ze naar huidige medicatiestrategieën van psychiaters in Nederland. Download presentatie

8. Kieskeurig: een begeleid leren interventie om jongeren met psychische problemen te ondersteunen bij het kiezen en verkrijgen van een opleiding, door dr. Lies Korevaar, lector rehabilitatie, Hanze Hogeschool, Groningen.
Download presentatie

 

Organisatie

Deze Netwerkconferentie werd georganiseerd door het Netwerk Vroege Psychose (NVP).

NVP is een onderdeel van Kenniscentrum Phrenos.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij NVvP en Kwaliteitsregister V&VN.
VSR is geaccrediteerd met 4 punten
FGzPt is geaccrediteerd met 5 punten

Back To Top