Skip to: Verslag van Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag van Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’

Vrijdag 12 oktober 2018
The Colour Kitchen-Zuilen Utrecht

Er komt steeds meer aandacht voor suïcidepreventie, zowel binnen ggz-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben met suïcidale gedachten van belang. In het buitenland wordt vaak samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lotgenoten die een suïcidepoging hebben overleefd op zowel beleidsniveau als in de hulpverleningspraktijk. In Nederland was de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidepreventie tot nu toe echter nauwelijks verkend. De Rijksuniversiteit Groningen heeft recent het eerste onderzoek in Nederland uitgevoerd naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidepreventie.

Dat onderzoek beantwoordt vragen zoals: Hoe gaan deze ervaringsdeskundigen eigenlijk te werk in hun contact met suïcidale mensen? Welke lessen kunnen ggz- professionals zonder ervaringsdeskundigheid hieruit leren over effectieve suïcide preventie? Maar ook, welke knelpunten en risico’s zijn er bij het inzetten van ervaringsdeskundigen en wat zijn voorwaarden om ervaringsdeskundigen effectief in te zetten?

Op het congres ‘Suïcidepreventie: de rol van de ervaringsdeskundige’ werden de nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd, en werd een verbinding gelegd tussen de ggz en ervaringsdeskundigen rondom dit thema. Er werden bovendien concreet handreikingen geboden om de inzet van ervaringsdeskundigen op dit thema op juiste wijze te vergroten.

Nico de Louw (Arkin) schreef een uitgebreid verslag van de dag.

Lees ook het interview met onderzoeker Annemiek Huisman

(Foto’s Gabriëlle van de Sande)

 

Voorzitter van het congres was Stynke Castelein, bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstige Psychische Aandoeningen, faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen / hoofd Lentis Research, Lentis.

 

 

Lezingen

De inzet van ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie door Ivonne Heijnen, ervaringsdeskundige, ervaringsdeskundig begeleider, ambassadeur suïcidepreventie, GGzE (download presentatie)

 

 

 

 

Uitkomsten van onderzoek naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidepreventie door Annemiek Huisman, post-doc onderzoeker, en Diana van Bergen, universitair docent, Basiseenheid Jeugdstudies, Faculteit G&MW, Rijksuniversiteit Groningen (download presentatie)

 

 

De stenen in de vijver – dialoog en discussie dooSteven Radstake, psychiater n.p. en Evelien Hulshof, ervaringsdeskundige medewerker senior, RIBW Brabant

 

 

 

Workshops

Nascholing ervaringsdeskundigen op thema suïcidepreventie: de basismodule suïcidaliteit (Lees meer) door Annemiek Huisman, post-doc onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen (download presentatie)

 

 

 

2) Ervaringsdeskundigheid en suïcidepreventie in herstelacademies (Lees meer) door Koos de Boed, Coördinator Herstel & Herstelondersteunende Zorg, GGz Centraal, Sanne Smink, herstelwerker, Ixta Noa en Annette de Vries, ervaringsdeskundige, Ixta Noa

 

 

 

3) Samenwerking tussen ervaringsdeskundige en andere professionals (Lees meer) door Heleen Wadman, ervaringsdeskundige, Lentis en Olaf Galisch, psychiater, manager inhoudelijke zaken cluster VFW, Lentis (download presentatie)

 

 

 

4) Presentatie cursus ‘Hoe overleef ik mijn doodsgedachten?’  en Omgaan met suïcidaliteit vanuit ervaringsdeskundigheidsperspectief. (Lees meerdoor Bodine de Walle, sociaal agoog en ervaringswerker suïcidepreventie, Prezens, GGz inGeest (download presentatie)

 

 

 

5) Inzet van je eigen ervaringskennis als ‘niet ervaringsdeskundige’ hulpverlener (Lees meer) door Marjo Boer, begeleidingskundige en docent opleiding Maatschappelijke Zorg voor Ervaringsdeskundigen niveau 4 (Begeleiders GGz met Ervaringsdeskundigheid (BGE)), ROC Zadkine Rotterdam en Johan Ploegman, tweedejaars BGE/MZ student en Martin Steendam, klinisch psycholoog, projectleider ‘Geen suïcide’, GGZ Friesland

 

 

6) Over de inzet van ervaringsdeskundigen bij beleid door Esther Pols, medewerker 113-zelfmoordpreventie, Amsterdam en Evelien Hulshof, ervaringsdeskundige medewerker senior, RIBW Brabant

Locatie

The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Zuilen-Utrecht

 

 

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij NVvP, FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN, VSR en Registerplein (Maatschappelijk Werk, Sociaal agogen, GGZ-agogen).

 

 

ZonMw

Het congres is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie van ZonMw.

 

 

 

 

 

Back To Top