Skip to: Verslag Oprichtingsbijeenkomst Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag Oprichtingsbijeenkomst Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dolhuys te Haarlem werd op 20 april het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium biedt op landelijke schaal een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische aandoeningen.

Bij het Kennisconsortium zijn bij aanvang al ruim 30 organisaties aangesloten. Van een twintigtal organisaties waren bij de oprichtingsbijeenkomst afgevaardigden gekomen. Opvallend was de sterke betrokkenheid van de aanwezigen bij het onderwerp. Er was veel discussie en er werden ter plekke veel plannen gemaakt. Voorzitter van de middag was Elsbeth de Ruijter (bestuurslid van Kenniscentrum Phrenos, voorzitter Raad van Bestuur GGZ inGeest)

 

Voorgeschiedenis

Jaap van Weeghel, wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Phrenos, vertelde dat in 2014 uit een internationaal overzicht bleek dat het aantal studies naar stigmatisering in Nederland vergeleken met andere Europese landen ver onder de maat was. Stigma stond niet op de wetenschappelijke kaart, een enkele stigmastudie bij verslavingskunde daar gelaten. Deze lacune riep om meer onderzoek en een initiatief zoals dit kennisconsortium. In gesprek met Samen Sterk zonder Stigma zijn de eerste stappen gezet voor het Kennisconsortium.

Peilonderzoek

Bij de oprichting werden de eerste resultaten bekendgemaakt van een onderzoek dat het bureau Mark Bench uitvoerde in opdracht van Kenniscentrum Phrenos. Het ging om een peiling onder 2400 mensen naar de mate van stigmatisering van mensen met een psychische aandoening en de invloed van werk, leeftijd en overlast hierop. Mensen met werk en mensen die weinig overlast veroorzaken bleken het minst gestigmatiseerd te worden. Ook bleek dat respondenten die meer wisten over psychische aandoeningen en over mensen met een psychische aandoening, minder stigmatiseerden. De resultaten bieden aanknopingspunten voor activiteiten van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie.
Hierover verscheen een voorlopige factsheet.

Kennisagenda

Sinds januari 2018 heeft het kennisconsortium (i.o.) een coördinator Suzan Oudejans. Zij vertelde dat voor de jaren 2018 en 2019 een kennisagenda is opgesteld. Hierin hebben de thema’s Jeugd, Leefomgeving en Werk prioriteit gekregen. Suzan stelde  de kartrekkers van de verschillende werkgroepen voor en vertelden die vervolgens iets over hun plannen.

Peter van Ekert (ArcoSZ), lid van de werkgroep Werk verving kartrekker Evelien Brouwers van Tranzo, Tilburg University, en lichtte een tipje van de sluier op van de plannen van deze werkgroep. Zijn verhaal riep veel reactie op bij de aanwezigen.

Sara van der Weerd van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vertelde over de kennsagenda van de werkgroep Jeugd.

Nicole van Erp van het Trimbos-instituut is kartrekker van de werkgroep Leefomgeving. Zij zijn nog bezig een kennisagenda te formuleren en willen gebruikmaken van de ervaringen van andere groepen in de samenleving die destigmatisering op de agenda hebben staan.

Puzzelen

Tot slot was daar het eerste tastbare product: via het leggen van een puzzel ‘maakten’ alle aanwezigen het beeldmerk van het kennsiconsortium.

 

Naar aanleiding van de oprichting van het Kennisconsortium werd een nieuwsbericht verspreid.

Lees het nieuwsbericht.

 

 

Back To Top