Skip to: Verslag Masterclass Vroege Psychose 2016

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag Masterclass Vroege Psychose 2016

 

 ‘Individuele routes in het zorglandschap’

Vrijdag 12 februari 2016 Grand Hotel Karel V Geertebolwerk 1 Utrecht
masterclass VP 2015 096Maar liefst 100 psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, SPV’en, ervaringsdeskundigen en onderzoekers die werkzaam zijn op het terrein van vroege psychose,  familieleden en leden van het Netwerk Vroege Psychose woonden de Masterclass bij. Het programma bood voordrachten en discussie over de vragen: Hoe komen we tot onze beslissingen welke zorg we aanbieden? Hoe individualiseren we de zorg? Een richtlijn geeft een spanningsveld met de uniciteit van cliënten; wat zijn de tools van de Zorgstandaard Psychose – module Vroege Psychose om individuele zorg te kunnen geven? Hoe kom je tot het unieke pad?
’s Middags presenteerden Nederlandse onderzoekers resultaten van recent onderzoek. Het programma werd afgerond met een debat.
De masterclass wordt georganiseerd door het Netwerk Vroege Psychose (NVP), onderdeel van Kenniscentrum Phrenos.
masterclass VP 2015 050
 
 
Ochtendvoorzitter was prof. dr. Jim van Os, psychiater en hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht.
 
masterclass VP 2015 015Dr. Wim Veling, psychiater, UCP, UMC Groningen, voorzitter Richtlijncommissie Richtlijn Vroege Psychose sprak over de toepassing van de richtlijnen bij het maken van een zorgplan voor een cliënt met een vroege psychose.
‘De Zorgstandaard Psychose – module Vroege Psychose – voor behandeling op maat?’ (download de presentatie in pdf)
 
masterclass VP 2015 020‘Kan genetica bijdragen aan zorg op maat?’ Prof. dr. Eske Derks, hoogleraar Genetica psychiatrische aandoeningen, afd. Psychiatrie, AMC-UvA, besprak in hoeverre genetische studies iets kunnen zeggen over de ontwikkeling van psychoses en hiermee zouden kunnen bijdragen aan de individuele behandeling. (download de presentatie in pdf)
 
masterclass VP 2015 058Dr. Peter Groot, onderzoeker/ervaringsdeskundige, User Research Centre, Maastricht MUMC+ sprak over de mogelijkheden die taperingstrips bieden om geleidelijk medicatie (bijvoor antidepressieva en antipsychotica) af te bouwen. ‘N=1 experimenten met taperingstrips en ESM voor dosisoptimalisatie van antipsychotica’ (download de presentatie in pdf)
Lees meer
 
masterclass VP 2015 084‘Ik heb geen boodschap aan de gemiddelde patiënt. Hoe bied ik betere zorg aan de patiënt voor mij?’ Prof. dr. Philippe Delespaul, Hoogleraar Innovatie in de GGZ, Maastricht UMC, hield een pleidooi voor de volledige focus op de persoonlijke behandeling. (download de presentatie in pdf)
 
 
Middagvoorzitter was prof. dr. Don Linszen, psychiater, emeritus hoogleraar Psychiatrie, AMC Amsterdam.

Presentaties onderzoekers

PAKwijzer (Persoonlijke Antipsychotica Keuzewijzer)
Drs. Iris de Wit, psycholoog/onderzoeksassistent, afdeling Vroege Psychose, AMC Psychiatrie
De Persoonlijke Antipsychotica Keuzewijzer – PAKwijzer – is een online keuzehulp voor patiënten die gebruik maken of gaan maken van antipsychotische medicatie. Het doel van de PAKwijzer is patiënten betrekken en ondersteunen bij het maken van een keuze voor een antipsychoticum. Dit kan helpen om betere beslissingen omtrent antipsychotica te maken en de medicatietrouw bij behandeling met antipsychotica te verbeteren.  (download de presentatie in pdf)
PsychoseNet; een multideskundige eCommunity ter ondersteuning van ernstige psychische aandoeningen
Drs. Anne Marsman, promovenda, Universiteit Maastricht
PsychoseNet.nl is een initiatief van professionals, ervaringsdeskundigen en betrokkenen en voorziet in een belangrijke informatiebehoefte op het gebied van psychosegevoeligheid en stemmings-problematiek. Op de website vind je nuchtere en hoopvolle informatie over psychose, stemming en herstel in de vorm van interviews, animaties, blogs en hersteltips- en tools. Daarnaast is er een online e-mail-spreekuur waar anoniem vragen gesteld kunnen worden aan deskundigen. PsychoseNet.nl wil een antwoord zijn op het veelal onterechte negativisme en pessimisme rondom psychose door goede informatie en perspectief te bieden en een laagdrempelige (online) community te vormen waar kennis en ervaring kan worden gedeeld. (download de presentatie in pdf)
Stemmenhoordersgroepen en het herstelproces
Dr. Barbara Schaefer, psycholoog/onderzoeker Dijk en Duin, Castricum
Om meer zicht te krijgen op de werkwijze van de verschillende Stemmenhoordersgroepen in Nederland en het ervaren effect bij de deelnemers, is er recentelijk een onderzoek opgezet. In dit onderzoek zullen ten minste vijf groepen twee jaar worden gevolgd. Dit onderzoek is gestart met een concept-map om te komen tot een “modelgetrouwheidsmaat” betreffende de werkwijze van deze groepen (Wat is nu kenmerkend voor een Stemmenhoordersgroep?). Uit de prioritering van de deelnemers aan de concept-map blijkt dat men het belangrijk vindt dat je in een stemmen-hoordersgroep al je ervaringen m.b.t. het horen van stemmen met elkaar kunt delen. Ieders ervaring m.b.t. stemmenhoren kan en mag anders zijn en er kan over verschillende verklaringsmodellen worden gesproken. Facilitators moeten open-minded zijn en tenminste één van de twee is een ervaringsdeskundige. Men stimuleert en steunt elkaar in het herstelproces. (download de presentatie in pdf)
Kindermisbruik en psychose
Drs. Tamar Kraan onderzoeker/psycholoog, AMC
Trauma in de kindertijd en cannabis zijn twee belangrijke risicofactoren voor psychose. Minder bekend is of deze risicofactoren ook een rol spelen voor transitie naar psychose bij patiënten met een ultrahoog risico voor psychose (UHR). Het gebruik van cannabis was niet voor-spellend voor transitie naar psychose bij UHR patiënten, maar wel als werd gekeken naar cannabis gebruik dat voldeed aan de DSM-IV criteria voor misbruik of afhankelijkheid in de afgelopen 12 maanden. Trauma hing niet samen met transitie naar psychose, maar was wel voorspellend voor de mate van subklinische psychotische klachten, meer depressie en slechter sociaal functioneren. (download de presentatie in pdf)
Verhuizingen en verhuisstress
Drs. Liselotte de Mooij, promovenda/psycholoog, Arkin
Verhuizingen onder psychiatrische patiënten komen veel voor. Frequent verhuizen heeft ernstige nadelige gevolgen, zoals verminderde kwaliteit van leven, sociale isolatie, discontinuïteit in de behandeling en decompensatie. Echter over verhuispatronen van psychiatrische patiënten en verdere risicofactoren is nog nauwelijks iets bekend. Tijdens deze presentatie wordt hier meer inzicht in gegeven en worden aanbevelingen aangereikt. (download de presentatie in pdf)
Virtual Reality bij psychose – interacties tussen individu en sociale context
Drs. Chris Geraets, promovenda, UMC Groningen
Als ik in de toekomst kijk, zie ik een wereld vol Virtual Reality (VR). Waar iedereen zijn eigen VR bril
heeft en het ook in de GGZ volop wordt gebruikt. VR biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van behandeling, onderzoek, maar ook diagnostiek. Een belangrijk aspect van VR is de ervaring van aanwezigheid in de virtuele wereld, waardoor psychologische en fysiologische reacties worden opgeroepen die vergelijkbaar zijn met reacties op echte omgevingen. Hierdoor kunnen we deze
reacties van dichtbij bestuderen, op een mogelijk meer ecologische valide wijze dan tot nu toe kon. (presentatie op te vragen bij Phrenos)
Simvastatine voor recent ontstane psychose
Drs. Maya Schutte, promovenda, Hersencentrum, UMC Utrecht
Er zijn aanwijzingen dat de natuurlijke afweer verhoogd actief is bij mensen met psychose, vooral in het begin van de ziekte. Onze theorie is dat deze verhoogde activiteit in de hersenen ervoor zorgt dat mensen problemen ervaren met denken of weinig energie en zin hebben om iets te ondernemen. In deze studie gaan we na of simvastatine, naast de reguliere behandeling , de verhoogde afweer in de hersenen weer kan normaliseren. (download de presentatie in pdf)

Slotlezing en debat

‘Van Groepsgerichte naar individugerichte kwaliteit; de crisis in het evidence based-denken’ door prof. dr. Jim van Os, psychiater, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Capaciteitsgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht.
masterclass VP 2015 078masterclass VP 2015 017masterclass VP 2015 043
 
 
 
 
masterclass VP 2015 045
masterclass VP 2015 066
masterclass VP 2015 042
 
 
 
 
masterclass VP 2015 082 masterclass VP 2016 028masterclass VP 2015 018
 
 
 
 

Back To Top