Skip to: Verslag Inspiratiedag Werk en WRAP 7 april 2016

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag Inspiratiedag Werk en WRAP 7 april 2016

Aandacht voor arbeidsparticipatie, herstel en de verbinding daartussen

Donderdag 7 april 2016 SWITSJ Tilburg

logo Werk en WRAP MvW bew TV 23-2-15
GGz Breburg en haar samenwerkingspartners SMO Breda en Traverse willen meewerken aan de landelijke ambities om meer mensen met psychische kwetsbaarheden mee te laten tellen in de samenleving. Persoonlijk herstel en maatschappelijk herstel in de vorm van werk hebben, zijn nodig om echt mee te tellen. En toch gaat dat proces vaak moeizaam, en is het lastig om bijvoorbeeld een echte toegang te vinden tot het ‘echte werk’ bij bedrijven of sociale ondernemingen.
Aanleiding voor de inspiratiedag was een landelijk onderzoek naar de aanvullende waarde van de zelfmanagementtraining Wellness Recovery Action Planning (WRAP) op arbeidsbegeleiding met Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Uit het onderzoek bleek onder andere dat verbinding tussen die twee ‘methodieken’ werknemers met psychische aandoeningen kan helpen om zich beter te voelen en hun baan te behouden. Maar hoe precies herstelgerichte steun en arbeidsbegeleiding op elkaar afgestemd kunnen worden: die vraag moeten we goed met elkaar oppakken.
De inspiratiedag vond plaats met 60 deelnemers en was een succesvolle ontmoeting tussen medewerkers, ervaringsdeskundigen en cliënten van GGz Breburg, SMO Breda en Traverse. De bijeenkomst had ook als doel om met elkaar na te gaan hoe in de organisaties concrete verbeterslagen gemaakt kunnen worden.

Programma

Klik hier voor het volledige programma.

Onderstaand treft u de Power Points aan van de sprekers.

Focus op WRAP (download pdf)
Jako van Diessen, praktijkopleider Ervaringsdeskundigen, GGz Breburg
Dienke Boertien, stafmedewerker Herstel en Ervaringsdeskundigheid, Kenniscentrum Phrenos
Focus op IPS (download pdf) IPS als zingeving (download pdf)
Trudy Sinneger, Studie- en Arbeidscoach IPS, team Autisme Tilburg, GGz Breburg
Alwin de Hoon, ervaringsdeskundige i.o., GGz Breburg
QUIZ! Nut en noodzaak van verbinding herstel en werk – kennisperspectief (download pdf)
Harry Michon, sr wetenschappelijk medewerker, Re-integratie, Trimbos-instituut

Organisatie

GGz Breburg en haar samenwerkingspartners SMO Breda en Traverse, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos.
GGz BreburgLogo_Trimbos_zonder regel_kleur_HRLogo Kenniscentrum Phrenos
ZonMw
Deze werkconferentie wordt mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van het programma Participatie en Gezondheid,  ZonMw.
1-1_logo_ZonMw

Achtergrondinformatie

over IPS: IPS 1 en IPS 2
over WRAP

Back To Top