Skip to: Verslag Conferentie Werk en Gezondheid 25 februari 2016

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag Conferentie Werk en Gezondheid 25 februari 2016

Meer participatie en herstel
van mensen met psychische aandoeningen in Noord-Holland-Noord

donderdag 25 februari 2016 GGZ Noord-Holland-Noord Heiloo

logo Werk en WRAP MvW bew TV 23-2-15
Veel mensen met een ernstige psychische aandoening hebben geen werk of zinvolle dagbesteding. GGZ Noord-Holland-Noord wil mensen ondersteunen in hun herstel. Dit is niet alleen van belang vanuit economisch perspectief maar ook vanuit gezondheidsperspectief.
Werk en gezondheid hebben op allerlei manieren met elkaar te maken. Gezondheid beïnvloedt de toetreding tot en behoud van betaalde arbeid. Het hebben van een slechte gezondheid is een risicofactor om werkeloos te blijven of te worden. Maar werkloosheid heeft ook negatieve gevolgen voor de gezondheid. Mensen die werk hebben zijn gezonder (psychisch en fysiek) dan mensen zonder baan.
De conferentie ‘Werk en Gezondheid’ vond plaats met 60 deelnemers en was een succesvolle ontmoeting tussen mensen met een psychische aandoening, trajectbegeleiders, trajectbegeleiders IPS, jobcoaches, WRAP-facilitators, ervaringsdeskundigen, arbeidsbegeleiders, hulpverleners, werkgevers, HR- &  personeelsfunctionarissen en beleidsmedewerkers van gemeenten en UWV.
De conferentie had niet alleen als doel om te informeren over ontwikkelingen rond de genoemde thema’s maar ook om na te gaan hoe in de regio concrete verbeterslagen gemaakt kunnen worden.
De conferentie was een vervolg op de uitkomsten van het landelijke project: ‘Duurzamer aan het werk met Supported Employment & WRAP’. In dit project werd de aanvullende waarde onderzocht van de zelfmanagementtraining Wellness Recovery Action Planning (WRAP) op arbeidsbegeleiding met Individuele Plaatsing en Steun (IPS). WRAP ondersteunt mensen effectief bij hun persoonlijk herstel en IPS, o.a. gebaseerd op Supported Employment, is effectief in het vergroten van arbeidsparticipatie. De vraag was in hoeverre aandacht voor herstel en zelfmanagement werknemers met psychische aandoeningen kan helpen om hun welbevinden te managen en zo hun baan te behouden.

Programma

Klik hier voor het volledige programma.
Onderstaand treft u de Power Points aan van de sprekers.
IPS en WRAP: highlights onderzoek en Quiz ‘Wist u dat? (download pdf)
dr. Harry Michon, senior wetenschappelijk medewerker, Re-integratie, Trimbos-instituut
Ervaringen met IPS (download pdf)
Wiljam Kaandorp, ABK autogas, Alkmaar
Het belang van werk en WRAP bij herstel (download pdf)
Annemiek Botman, ervaringswerker, ambulant (F)ACT wijkteam Enkhuizen, GGZ Noord-Holland-Noord
Stand van zaken IPS en WRAP binnen GGZ NHN (download pdf)
drs. Michiel Bähler, adviseur Zorgontwikkeling, GGZ Noord-Holland-Noord
Waarom kiezen voor IPS? (download pdf)
Irene de Vries en Nia de Wit, arbeidsdeskundigen, UWV Alkmaar

Organisatie

GGZ Noord-Holland-Noord, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos.
GGZ-NHNKenniscentrum Phrenos

ZonMw

Deze werkconferentie wordt mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van het programma Participatie en Gezondheid,  ZonMw.
1-1_logo_ZonMw

Achtergrondinformatie

over IPS: IPS 1 en IPS 2
over WRAP
 
 
 
 
 
 
 

Back To Top