Skip to: Verslag 12de Phrenos Psychosecongres 'Psychose in perspectief'

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag 12de Phrenos Psychosecongres 'Psychose in perspectief'


Phrenosinperspectieflowres
Op 8 december 2016 organiseerde Kenniscentrum Phrenos het 12e Phrenos Psychosecongres in De Nieuwe Buitensociëteit Regardz Zwolle:  ‘Psychose in perspectief’. Het congres telde ongeveer 325 bezoekers.  Dagvoorzitter was prof. dr. Marieke Pijnenborg, adjunct-hoogleraar Klinische psychologie, GMW, Rijksuniversiteit Groningen, GZ-psycholoog, hoofd afdeling Wetenschappelijk onderzoek Langdurige zorg, GGZ Drenthe.
Mensen met een psychotische kwetsbaarheid hebben vaak ook symptomen van stemmingsstoornissen, angst, persoonlijkheidsstoornissen. Psychose moeten we in breder perspectief bekijken, over de grenzen van de diagnose heen. Bovendien verbreedt het perspectief zich van de zorg naar preventie. Hoe kunnen we zorgen dat mensen geen ernstige gevolgen hebben van hun aandoening? Tijdens dit congres Psychose in Perspectief werd psychose bekeken vanuit verschillende nieuwe perspectieven: transdiagnostiek, vroegdetectie, positieve gezondheid en de focus op eigen kracht en eigen regie, de verschuiving van de zorg naar het dagelijks leven, de bijdrage van familieleden, het opheffen van de leeftijdsgrenzen en innovatieve interventies zoals Virtual Reality Exposure Therapy (VRET).
Verslag van Nico de Louw (congresbezoeker; pdf)
Fotoverslag (pdf)
In de pauzes was er een informatiemarkt en een postersessie.

De Posters

Posters zorginnovatief  –  Alle zorginnovatieve posters op een rij (pdf)
Posters wetenschappelijk  – Alle wetenschappelijke posters op een rij (pdf)

De posterprijzen

Aan het slot van de dag werden posterprijzen uitgereikt.
De prijs voor de beste wetenschappelijke poster ging naar Jeroen Deenik van GGZ Centraal. Deze poster ging over de interventiestudie: De invloed van een leefstijlinterventie bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) in de langdurige zorg. (download poster).
De prijs voor de beste zorginnovatieve poster ging naar Saskia Nijman van GGZ Drenthe voor haar poster over: DiSCoVR:Dynamische Interactieve Sociale Cognitietraining in Virtual Reality. (download poster).  Een eervolle vermelding was er voor Diane Bulsink met haar poster over de PAja! methode. Lees ook het nieuwsbericht over de posterprijzen met het juryverslag.

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties die de sprekers en workshopleiders hebben vrijgegeven.

Plenaire lezingen

Plenaire lezing I: Focus op Positieve gezondheid: leidraad voor de GGZ? /  Carl Verheijen, operationeel directeur (per 1-1-17)
Institute for Positive Health / Huis voor de Gezondheid, Amersfoort. (download presentatie pdf)
Plenaire lezing II: Transitiepsychiatrie /  prof. dr. Therese van Amelsvoort, psychiater,  hoogleraar Transitiepsychiatrie, Universiteit Maastricht, Mondriaan / Virenze  (download presentatie pdf) presentatie
Plenaire lezing III: De affectieve psychose /prof. dr. Ralph Kupka, psychiater, hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum /
GGZ inGeest, Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen, Altrecht GGz, voorzitter Kenniscentrum Bipolaire stoornissen (download presentatie pdf)
Plenaire lezing IV: De zorgstandaard Psychotische stoornissen, een nieuw perspectief / dr. Nynke Boonstra, verpleegkundig specialist GGZ, lector Zorg en Innovatie in de Psychiatrie,  NHL Hogeschool Leeuwarden, senior-onderzoeker en Opleider VS GGZ, GGZ Friesland (download presentatie pdf)
Plenaire lezing VI: Jong Talent-lezing: Virtual reality: brug tussen behandelkamer en dagelijks leven / drs. Roos Pot-Kolder, psycholoog, Parnassia, Den Haag, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam (presentatie is op te vragen bij Kenniscentrum Phrenos)

Deelsessies

1 Parallelsymposium I : Zo hoort het – de nieuwe Zorgstandaard Psychotische stoornissen  (download presentatie pdf)
2 Parallelsymposium II : Wetenschappelijk onderzoek I (download presentatie Burger pdf); (download presentatie Wunderink pdf); (download presentatie Veerman pdf); (download presentatie Van Eck pdf); (download presentatie Castelein pdf)
3 Open Dialogue: verkenningen (download presentatie pdf)
4 De Yucel-methode: Bouwen aan herstel
5 Herstel van identiteit; een must voor de dagelijkse praktijk (download presentatie pdf) (download hand-out pdf)
6 Aan de slag met psychose en bipolaire stoornis (download presentatie  Marchandisse pdf) (download presentatie Stevens pdf)
7 Psychose  en persoonlijkheidsstoornis (download presentatie pdf)
8 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (download presentatie pdf)
9 Actieve heRstel Triade (ART)
10 Intieme relaties en seksualiteit bespreken en ondersteunen
11 Parallelsymposium III:  MoVIT- méér dan een audit (download presentatie pdf)
12 Parallelsymposium IV:  Wetenschappelijk onderzoek II (download presentatie Straalman pdf); (download presentatie Swildens pdf); (download presentatie Bak & Busschbach pdf); (download presentatie Stouwe pdf); (download presentatie Theunissen pdf)
13 Interviews en vragenlijsten Stemmen horen
14 Mental Health First Aid Nederland
15 Wat te doen bij suïcidaal gedrag bij een psychotische aandoening (download presentatie de Winter pdf)
16 Praktische punten bij een psychotische depressie (download presentatie pdf)
17 Autisme en Psychose, overeenkomsten en verschillen in de praktijk (download presentatie pdf)
18 Implementatie van psychosociale interventies (download presentatie Van Dam pdf) (download presentatie Bitter pdf)  Presentatie Daniëlle van Duin is op te vragen bij Phrenos.
19 Dosisoptimalisatie (download presentatie Maarten Bak pdf) (download presentatie Peter Groot pdf)
In de middagpauze speelt de theatergroep Kracht van beleving de voorstelling ‘Hou me los’

 

 

Back To Top