Skip to: Verslag Phrenos Rehabilitatiecongres 'Herstel: de voortgang' 21 mei 2015

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag Phrenos Rehabilitatiecongres 'Herstel: de voortgang' 21 mei 2015

Rehabilitatiecongres1

Herstelondersteuning is uitgangspunt geworden voor de zorgverlening.
Herstel was het onderwerp van dit congres voor professionals werkzaam in de ggz en in de maatschappelijke dienstverlening die actief zijn in de begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen,  cliënten, familieleden, beleidsmakers, onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties, overheden en belangenorganisaties.

 
 
Het congres werd bezocht door 350 mensen. Behalve een keur aan presentaties van kennis en praktijk op het gebied van herstel werden op dit congres verschillende prijzen uitgereikt: de Douglas Bennett Award, de Ereprijs van het Fonds Psychische Gezondheid en prijzen voor de beste posters in de categorieën Wetenschap en Zorginnovatie die getoond werden op de postermarkt.

Pers

Annemarie Huiberts schreef een verslag in Deviant.
Marijn Rümke schreef een verslag in Participatie en Herstel.

Foto’s

Een foto-impressie van de dag.

Programma

Programma met beschrijving van de workshops. De presentaties van het ochtendprogramma vindt u hieronder.

Postermarkt

Er waren op de postermarkt 7 posters in de categorie Wetenschap en 9 posters in categorie Zorginnovatie. Er was een posterjury, bestaande uit Dienke Boertien van Kenniscentrum Phrenos en Dorothé van Slooten van Mondriaan in Zuid-Limburg en voorzitter Charlotte de Heer van de Hanzehogeschool Groningen. Zie hieronder de prijswinnaars.

De prijzen

Posterprijzen

In de categorie wetenschap ontvingen Peter Van den Ende en anderen  de eerste prijs voor hun poster over ‘Ouderschap en psychiatrische rehabilitatie: kunnen ouders profiteren van een nieuwe benadering?’ Jooske van Busschbach nam de prijs in ontvangst. De eerste prijs in de categorie Zorginnovatie ging naar Daphne Rijerse en anderen: Enik… Recovery College: midden in de samenleving! Behalve de eerste prijs noemde Charlotte de Heer, voorzitter van de posterjury, ook in iedere categorie een tweede en derde prijs. Lees meer

Douglas Bennett Award

Marry Mos, voorzitter van het bestuur van Kenniscentrum Phrenos, reikte de Douglas Bennett Award uit aan Tom van Wel, klinisch psycholoog en werkzaam als beleidspsycholoog bij ABC, een voorziening voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid van Altrecht in de stad Utrecht. De andere twee genomineerden waren Tom van Mierlo van GGz Breburg en Michiel Bähler van GGz Noord-Holland Noord. Lees meer

Ereprijs Fonds Psychische Gezondheid

Dit jaar was het Phrenos Rehabilitatiecongres gastheer voor de uitreiking van de Ereprijs van het Fonds Psychische Gezondheid. Wilma Boevink mocht de prijs in ontvangst nemen. In zijn toespraak vertelde Ronald Gorter, directeur van het Fonds dat de keuze op haar gevallen is omdat zij een belangrijke aanjager is van de herstelbeweging voor mensen met een psychische aandoening. Haar overtuiging dat ervaringsdeskundigen elkaar kunnen helpen en ondersteunen in hun proces van herstel, wordt gedeeld door het Fonds.
Lees meer

Presentaties van het ochtendprogramma

Herstelgericht behandelen: ontmoeting van twee deskundigen door: dr. René Keet, psychiater, directeur behandelzaken, divisie Maatschappelijke Psychiatrie, GGz Noord-Holland-Noord
Herstel van een persoonlijke crisis in een wereld van richtlijnen rond diagnose-recept-ROM: zitten we op de goede weg? door: prof. dr. Jim van Os, psychiater, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Vakgroep Psychiatrie en Psychologie, Universiteit Maastricht
De herstelbeweging: agenda voor de toekomst door: drs. Wilma Boevink, senior-onderzoeker, programma Re-integratie, Trimbos instituut
Wmo & Herstelondersteuning: in evenwicht? door; drs. Lenie Scholten, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, gemeente Eindhoven
Zelfhulp en Peersupport: een academie waard? door: Ton Verspoor, coördinator Enik, Recovery College, Lister, Utrecht

Presentaties van het middagprogramma

Parallelsymposium

[table colwidth=”10|100″ ]
$
1) Parallelsymposium I~~Herstel door educatie: de nieuwe praktijk~~presentatie$Martijn Kole, ervaringsdeskundige, medewerker Enik, Recovery College en adviseur Raad van Bestuur, Lister, Utrecht~~Kees van Aart, directeur bedrijfsvoering, Zorggroep Impact, en verbonden aan het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, GGz Breburg~~Leen Van Leersum, voorzitter, Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht
2) Parallelsymposium II~~Armoede en zelfregie~~presentatie Tine Van Regenmortel~~presentatie Igor van Laere~~presentatie Raf Janssen$voorzitter: prof. dr. Tine Van Regenmortel Hoofd onderzoeksgroep ‘Armoede, maatschappelijke integratie en migratie’ HIVA KU Leuven / professor in de Master Sociaal werk Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven / coördinator van de Academische Werkplaats Sociaal Werk aan Tranzo/Tilburg University~~dr. Igor van Laere, zelfstandig sociaal geneeskundige,  oprichter Nederlandse Straatdokters Groep / voorzitter Doctors for Homeless Foundation (zie: www.doctorsforhomeless.org)~~dr. Raf Janssen, wethouder Sociaal domein,  gemeente Peel en Maas, secretaris Sociale Alliantie, netwerkorganisatie gericht op armoedebestrijding.
[/table]

Workshops

[table colwidth=”10|100″ ]
$
3) Zorg op Kleur: handvat voor Herstelondersteunend werken~~ronde I Lees meer~~presentatie$Marian de Jong, projectleider Triple C,~~Rob de Jong, directeur, Divisie Willem Arntsz, Altrecht
4) Housing First voor jongeren: de eerste resultaten~~ronde I Lees meer ~~presentatie$Marc Onnen, beleidsadviseur Jeugd, ~~Martin Boersma, persoonlijk begeleider, ~~HVO-Querido Amsterdam~~Niels de Vos, student Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, Universiteit van Amsterdam
5) Van chaos naar creatie: Beeld&co~~ronde I Lees meer $Petra Beekman, Leren&co,~~Richard Telgen, ervaringsdeskundige, Beeld&co,~~Bart van Uitert, Beeld&co/Geluk&co, RIWIS Zorg en Welzijn Apeldoorn
6) In de leer voor zelfbeheer~~Lees meer ~~presentatie$Robert Roch, persoonlijk begeleider,~~Yvonne Visser, coördinator Bruisnest, Kwintes Zeist
7)  Verfilmde Waan: van vooroordeel naar begrip~~ronde I Lees meer $Dorothé van Slooten, beleidsmedewerker,~~Bas Labruyère, ervaringswerker, Bureau Herstel,~~Sietske Banens, ervaringswerker, Bureau Herstel, Mondriaan Maastricht
8) Maatschappelijke participatie en rehabilitatie van mensen met langdurige eetstoornissen~~ronde I Lees meer $Sarita Sanches, PhD researcher,~~dr. Wilma Swildens, senior-onderzoeker, Divisie Willem Arntsz,~~Carla Hoogenhout en Diane Hop, Divisie Altrecht Rintveld, Altrecht,~~drs. Jooske van Busschbach, Rob Giel Onderzoekcentrum, Rijksuniversiteit Groningen
9) 50 banenplan; van cliënt naar medewerker binnen Lister~~ronde I Lees meer $Jeichina Galesloot, Lister communicatie,~~Therese Venema, Lister Werk & Activering,~~Lister Utrecht
10) 100% talent: een talentgerichte benadering van jongeren met complexe vragen~~ronde I Lees meer ~~presentatie$Michelle Emmen MSc, junior adviseur,~~Margit van der Meulen MSc,adviseur,~~Movisie
11) Verbeeld je kracht~~ronde I Lees meer $Anouk Verhagen, ervaringswerker,~~Majorie Garcia den Hoedt, ervaringswerker,~~Martijn Castricum, ervaringswerker,~~Jolanda Slabbekoorn, creatief therapeut,~~Emergis Kloetinge
12) Zelfstigma: wat kunnen hulpverleners daar tegen doen?~~ronde I Lees meer $dr. Tom van Wel, psycholoog/onderzoeker, Altrecht-ABC voor jongeren met een psychosekwetsbaarheid,~~drs. Anita Hubner, psycholoog/ambassadeur Samen Sterk zonder Stigma, HVO-Querido en Cliëntenbelang Amsterdam
13) OuderWijzer. Ervaringen met een wijkgericht programma gericht op sociale participatie en regieversterking ouderen~~ronde I Lees meer $Maria Hoeffnagel, Prezens,~~Christine Molenaar, Actenz, GGZ inGeest,~~Anke Heijsman, lectoraat ACHIEVE, Hogeschool van Amsterdam, deelnemer van OuderWijzer
14) EVC: Certificaat voor ervaringsdeskundigheid~~ronde I Lees meer ~~presentatie~~informatie EVC-traject$Willem-Pieter Neijenhuis, vrijwilliger, Kwintes,~~Robinet Bargeman, medewerker, Bureau STERK, Culemborg,~~Anke Vergeer, teamleider Herstelondersteuning, Kwintes
15) FACT verrijken met Resource-ACT~~ronde I Lees meer ~~presentatie$ Sandra Bakker, casemanager/teamcoördinator, (F)ACT-wijkteam Alkmaar West, GGz Noord-Holland-Noord, Cliënt met eerste ervaringen met RACT binnen FACT
16) Staan gemeenten open voor werk?~~ronde I Lees meer ~~presentatie$Nic Vos de Wael, beleidsmedewerker participatie en langdurende zorg,~~Landelijk Platform GGz Utrecht e.a.
17) Herstel met werk en WRAP~~ronde II Lees meer ~~presentatie Dienke Boertien~~presentatie Resultaten kwalitatief onderzoek$drs. Dienke Boertien, coördinator programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie, Kenniscentrum Phrenos,~~dr. Harry Michon senior wetenschappelijk medewerker, programma Re-integratie, Trimbos-instituut~~drs. Marianne van Bakel, projectleider HEE, Trimbos-instituut,~~ drs. Nicole van Erp, wetenschappelijk medewerker, programma Re-integratie, Trimbos-instituut
18) Mensenbieb~~ronde II Lees meer $Hilde Koelmans, locatie Overvecht,~~Gaby Schoonbeek, Stadsbrug,~~Lister, Utrecht
19)  Contact leggen met potentiële werkgevers. Hoe doe je dat?~~ronde II Lees meer ~~presentatie$Venu Nieuwenhuizen, Rehabilitation counselor Altrecht ABC, Altrecht/docent Stichting Rehabilitatie ’92,~~Debby Kamstra, jobcoach/coordinator / supervisor, Vip Amsterdam, Mentrum/trainer IPS, Kenniscentrum Phrenos
20) Functioneren vanuit eigen kracht~~Umah-hai: een professionele, cliëntgestuurde organisatie~~ronde II Lees meer $Oscar Römer en Daphne Manders,~~Stichting Umah-hai, Driebergen
21) Cognitieve Adaptatie Training: interventie ter verbetering van het dagelijks functioneren~~ronde II Lees meer ~~presentatie$drs. Annemarie Stiekema, psycholoog, promovenda,~~Marijke Slager, verpleegkundige,~~Johanna Oosterhuis, verpleegkundige,~~Afdeling Langdurige Rehabilitatie,~~Lentis, Zuidlaren
22) Herstelacademie Markieza~~ronde II Lees meer ~~presentatie/film$Simone Middel en Ivy Veira, ~~Markieza, Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, Eindhoven
23) Individuele Plaatsing en Steun: ook effectief vanuit de RIBW! ~~ronde II Lees meer ~~presentatie$Guus van Maurik, projectleider, ~~Marit Kos, trajectbegeleider-IPS, ~~Kwintes, Zeist
24) Mindfulness voor  GGz-cliënten~~ronde II Lees meer $drs. Roel Vredenbregt, geestelijk verzorger/mindfulness trainer,~~drs. Eva Ouwehand, geestelijk verzorger/mindfulness trainer, Altrecht
25) Enik Recovery College: herstel door zelfhulp~~ronde II Lees meer ~~presentatie$Ton Verspoor, coördinator, Enik Recovery college, Lister, Utrecht
26) Meetellen in Utrecht: cliëntenpanel OGGZ~~ronde II Lees meer $Annette Schlingmannn, De Stadsbrug, Utrecht,~~Lily IJdo, projectleider, afd. Volksgezondheid, gemeente Utrecht
27) Functioneringsgerichte herstelondersteuning bij stagnatie of terugval bij het eigen herstel~~ronde II Lees meer ~~presentatie$Paul Andreoli, consulent, trainer, adviseur Innosearch, Echten,~~Benno Wiegers, SPV, Ouderenpsychiatrie, GGz Friesland
28) Nog beter inspelen op onvervulde zorgbehoeften~~ronde II Lees meer $dr. Wilma Swildens, senior-onderzoeker,~~Sascha Kwakernaak MSc, onderzoeker ROM,~~ drs. Lennaert Gorter, onderzoeker ROM,~~Laura van Goor, psychiater, manager FACT EPA teams,~~Divisie Willem Arntsz, Altrecht
29) Cognitieve gedragstherapie gericht op sociaal terugtrekgedrag en demoralisatie bij jongeren met recent ontstane psychose~~ronde II Lees meer $dr. Carin Meijer, gz-psycholoog, onderzoeker,~~drs. Frederike Schirmbeck, psycholoog,~~Afdeling Vroege Psychose, AMC Amsterdam
30) Rehabilitatie in het gesprek~~ronde II Lees meer $Jolanda Kroes MRc, docent, lid kenniskring Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen
[/table]
 

Back To Top